”Det er en jente!” – De fire dødeligste ordene i verden

0
636
girl

girl
07.03.13 Vold mot kvinner utgjør et av verdens mest utbredte og dødeligste brudd mot kvinners rettigheter. Arrestasjonen av en høytstående dissident i Kina dominerer overskrifter, men det at 100.000 jenter kidnappes og selges til bordeller er visst ikke interessant nok for nyhetene.

Forestill deg at en Boeing 747 full med gravide kvinner krasjer hver dag. Det tilsvarer antallet kvinner som dør under fødsel hver eneste dag. Denne statistikken burde prege verdensnyhetene – men gjør ikke det.

Det anslås at 60-107 millioner kvinner er savnet i dag. De har blitt abortert, drept etter fødsel eller dødd på grunn av omsorgssvikt. I India, for eksempel, vaksineres jenter mye mer sjeldent enn gutter, og blir bare fraktet til sykehus om de er virkelig syke. Resultatet er at det er 50 % mer sannsynlig at indiske jenter i alderen 1-5 år dør enn gutter på samme alder.

Global statistikk om vold mot kvinner er skremmende. Antallet jenter og kvinner som er savnet verden rundt – bare på grunn av deres kjønn – overstiger det totale antallet menn drept i krig på 1900-tallet. Antallet ofre for såkalt ”gendercide” (masseutryddelse av et kjønn) er langt høyere enn det totale antallet mennesker som ble drept under 1900-tallets folkemord.

Vold mot kvinner og jenter har blitt et pandemisk problem. En av tre drepte kvinner i USA blir myrdet av sin partner. I Sør-Afrika dør en kvinne hver sjette time som følge av partnervold. 22 kvinner er ofre for medgift-relaterte mord i India hver dag. Og i Guatemala blir i gjennomsnitt to kvinner drept hver dag.

De nordiske landene er stolte av å være på toppen når det gjelder likestilling. Men nordiske kvinner er ikke trygge de heller, selv om faren ofte fremtreder senere i livet i sammenligning med deres søstre i sør.

135 kvinner døde som følge av vold i hjemmet i Finland i perioden 2005-2010. I Sverige møter 17 kvinner hvert år samme skjebne. I Norge døde 147 kvinner som følge av partnervold mellom 1991 og 2010. Det finnes ingen statistikk fra Island siden en slik kategori ikke eksisterer – i alle fall ifølge innenriksministeren da han ble spurt om saken i parlamentet.