Tobakksforbruket går ned til tross for tobakksindustriens innsats

Nedgang i tobakksforbruket. På verdensbasis er det 1,25 milliarder voksne tobakksbrukere, ifølge det siste anslaget i Verdens helseorganisasjons (WHO) rapport Tobacco Trends, som ble offentliggjort i dag.

Tallene for 2022 viser en fortsatt nedgang i tobakksbruken globalt. Omtrent 1 av 5 voksne verden over bruker tobakk, mot 1 av 3 i 2000.

«Jeg er forbløffet over hvor langt tobakksindustrien er villig til å gå for å oppnå profitt på bekostning av utallige liv. Vi ser at så snart en regjering tror de har vunnet kampen mot tobakk. Griper tobakksindustrien muligheten til å manipulere helsepolitikken og selge sine dødelige produkter». Sier Dr. Rüdiger Krech, direktør for WHOs avdeling for helsefremmende arbeid.

Røyking har gått ned i verden. Bilde: UN-News

WHO oppfordrer landene til å fortsette å implementere tobakksforebyggende tiltak og fortsette kampen mot tobakksindustriens innblanding for å redusere tobakksforbruket.

For øyeblikket har WHOs Europaregion den nest høyeste andelen av befolkningen som bruker tobakk, med 25,3 %. Rapporten viser at WHOs Europaregion forventes å ha de høyeste tallene globalt innen 2030. Med en prevalens på litt over 23 %. Tobakksbruken blant kvinner i WHOs Europaregion er mer enn dobbelt så høy som det globale gjennomsnittet og reduseres mye langsommere enn i alle andre regioner.

Rapporten viser at 150 land lykkes med å redusere tobakksbruken. Brasil og Nederland opplever suksess etter å ha implementert tobakksforebyggende tiltak i MPOWER, der Brasil har oppnådd en relativ reduksjon på 35 % siden 2010 og Nederland er på vei til å nå målet på 30 %.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19