Toppen av verden smelter

Toppen av verden er isbreene i Himalaya-fjellene som forsyner 1,3 milliarder mennesker, mer enn en åttendedel av verdens befolkning, med vann. Den rekordhøye temperaturøkningen, som skyldes kontinuerlig bruk av fossilt brensel og de eskalerende klimaeffektene av dette, fører til rekordsmelting av isbreene. Issmeltingen på toppen av verden fører til massive oversvømmelser, og når smeltevannet når havet, kan det ikke brukes som drikkevann. En humanitær jakt etter vannforsyninger er i gang. Og alt dette skjer samtidig som tusenvis av menneskers hjem blir vasket bort.

FNs generalsekretær Antonio er på besøk i Nepal for å sende et sterkt budskap til verdens ledere og befolkning. «Verdens tak er i ferd med å rase sammen«, uttalte Antonio Guterres og la til: «Smeltende isbreer betyr at innsjøer og elver oversvømmes og river med seg hele lokalsamfunn, og havene stiger i rekordfart og truer kystsamfunn over hele verden. Krisen skyter fart.»

Kontinuerlig bruk av fossilt brensel og utslipp av klimagasser fører til at temperaturen stiger og legger press på klodens økosystemer, noe som får alvorlige konsekvenser for hele verdenssamfunnet.

Nepals kamp mot monsunen

Klimakrisen har overbelastet den årlige monsunen fra juni til september. Dette utløser et økende antall oversvømmelser og jordskred. Disse katastrofene er spesielt ødeleggende i et land som Nepal, som kjennetegnes av sine stupbratte skråninger.

I uminnelige tider har den årlige regnsesongen vært en sosial og kulturell nødvendighet for nepaleserne for å opprettholde livet. Nå er den i ferd med å bli nepalernes verste mareritt. Toppen av verden –  isbreene i Himalaya-fjellene smelter dobbelt så raskt som for 25 år siden, noe som gjør Nepal til et av verdens mest sårbare samfunn for klimaendringer. Kontinuerlig avskoging gjør planeten mindre motstandsdyktig og øker faren for jordskred når jordsmonnet fjernes i prosessen.

Det er en mangefasettert krise som skyldes klimaendringene. Byer og avlinger vaskes bort, og folk blir hjemløse.

«Det betyr katastrofe. Lavtliggende land og lokalsamfunn blir utslettet for alltid, millioner av mennesker er på flukt og det er hard konkurranse om vann og land. Og oversvømmelser, tørke og jordskred øker over hele verden», sa FNs generalsekretær António Guterres i Nepal.

Et UNEP-støttet prosjekt sammen med den nepalske regjeringen gjenoppretter nå nesten 1 300 hektar skog og beiteområder, noe som kommer mer enn 56 000 mennesker til gode ved å redusere risikoen for klimaendringer.

Bilde viser en dyp dal
Skadene etter et jordskred i landsbyen Lapilang i Nepal i 2020. Foto: UNEP/Artan Jama

De globale vannreservoarene tømmes

«Isbreer er iskalde reservoarer – de her i Himalaya forsyner langt over en milliard mennesker med ferskvann», António Guterres i Nepal.

Toppen av verden – isbreene i Himalaya-fjellene forsyner 1,3 milliarder mennesker rundt fjellkjeden med vann. Etter hvert som isbreene smelter raskere, havner store mengder drikkevann i havet der det blandes med saltvann. Når temperaturen fortsetter å stige, vil ikke isbreene kunne gjenopprettes i samme høyde.

Den største avhengigheten av vann finnes i tørre eller halvtørre områder, som det vestlige Kina, nordøstlige Afghanistan, Usbekistan og deler av Pakistan.

«Vi må få slutt på den fossile tidsalderen. Vi må handle nå for å beskytte mennesker i frontlinjen; og vi må begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader for å avverge det verste klimakaoset», sier Guterres. «Verden kan ikke vente»

 

 

Nyhetsbrev

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19