Tre nordiske institutter skal granske UNRWA

Generalsekretæren i FN har utpekt en uavhengig granskingsgruppe med ansvar for å vurdere om UNRWA gjør alt som står i organisasjonens makt for å sikre nøytralitet og for å respondere på påstander om alvorlige brudd når de blir fremsatt.

Granskningen skal ledes av Catherine Colonna, Frankrikes tidligere utenriksminister, som skal samarbeide med tre forskningsorganisasjoner: Raoul Wallenberg-instituttet i Sverige, Chr. Michelsens Institutt i Norge og det danske Institut for Menneskerettigheder.

Granskningsgruppen starter sitt arbeid 14. februar 2024 og forventes å levere en delrapport til generalsekretæren i slutten av mars 2024. Sluttrapport forventes å være ferdig i slutten av april 2024. Sluttrapporten vil bli offentliggjort.

Denne gjennomgangen er et svar på en forespørsel fra UNRWAs generalkommissær Lazzarini tidligere i år.

Generalsekretæren påpeker at disse anklagene kommer på et tidspunkt da UNRWA, som er den største FN-organisasjonen i regionen. Arbeider under ekstremt utfordrende forhold for å levere livreddende hjelp til de 2 millioner menneskene på Gazastripen som er avhengige av UNRWA for å overleve i en av de største og mest komplekse humanitære krisene i verden.

Denne uavhengige eksterne gjennomgangen vil finne sted parallelt med at FNs kontor for internkontroll (OIOS) undersøker påstandene om at 12 UNRWA-ansatte skal ha vært involvert i angrepene 7. oktober. Samarbeidet med de israelske myndighetene, som fremsatte disse påstandene, vil være avgjørende for at etterforskningen skal lykkes.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19