Turisme – et stort ansvar.

0
699
Flickr/daveynin (CC BY 2.0)

Flickr/daveynin (CC BY 2.0)

6. NOVEMBER, 2013 – Turisme er en voksende industri. Året 2012 markerte en ny rekord, 1 milliard turister reiste i verden i løpet av ett år. Så mange turister kan ha store effekter globalt. Turisme kan øke vår bevissthet og inspirere til endring, men det kommer også med et visst ansvar.

I dag markerer vi Den internasjonale dagen for ansvarlig turisme, en dag som minner oss på det ansvaret vi har som turister. Denne internasjonale dagen er et samarbeid mellom Verdens Turismeorganisasjon (UNWTO) og WTM Responsible Tourism. Dagen har verdens mest omfattende, søkende og tankevekkende agenda rettet mot ansvarlig turisme, og vil inspirere, flytte grenser, og stille spørsmål ved meninger og problemstillinger som lenge har vært aksepterte. De setter også fokus på gode måter å gjennomføre ansvarlig turisme på.

UNWTO oppfordrer til implementeringen av the Global Code of Ethics for Tourism som maksimerer turismens sosioøkonomiske bidrag og minimerer dets negative effekter. UNWTO er også dedikert til arbeidet for å promotere turisme som et instrument man må bruke for å oppnå FNs tusenårsmål.

Den internasjonale dagen for ansvarlig turisme ønsker å øke oppmerksomheten rundt enkle steg turister over hele verden kan ta for bli mer ansvarlige turister. Hvis en milliard turister gjør små endringer, kan det føre til store endringer globalt. Som turist bør man, for eksempel, prioritere lokale produkter, respektere lokal kultur, beskytte kulturarv, spare energi og vann, og bruke lokal kollektivtransport.

Med støtte fra UNWTO vil WTM forsøke å få industrier til å jobbe sammen for endring drevet av utdannelsen av turistnæringen. WTM vil undersøke nærmere hvordan problemstillinger vedrørende land og destinasjoner kan gjøres mer bærekraftige, dette innebærer å se nærmere på eksempler hvor dette har fungert bra. Denne internasjonale dagen søker også å utdanne markeder og skape debatt rundt sentrale problemstillinger relatert til miljø for å være en katalysator for endring.

Stat og regjerings overhoder, og høytstående representanter som deltok på FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20), anerkjente: «behovet for å støtte aktiviteter som fokuserer på bærekraftig utvikling og relevant kapasitets bygging», mens de på samme tid oppfordret «promoteringen av investeringer i bærekraftig turisme, inkludert økoturisme og kulturell turisme». Ettersom antallet turister øker må det globale samfunnet, beslutningstakere og individer anerkjenne både den positive og negative påvirkningen turisme har på alle reisemål.