UNAIDS krever avkriminalisering over hele verden

I løpet av juni – en måned hvor verden samles for å feire Pride – viser UNAIDS sin støtte til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og interkjønnede personer (LHBTQI) over hele verden ved å kreve avkriminalisering av homofili. Pride er en anledning til å feire styrken, mangfoldet og prestasjonene til LHBTQI-personer. Samtidig er det viktig at man også anerkjenner vanskelighetene de møter.  

«Avkriminalisering av homofili er et avgjørende skritt i den kollektive innsatsen for å få slutt på AIDS-pandemien», sier UNAIDS.  

Born this way-sign-girls-pride
Pride-feiring i Hellas. © UN Human Rights

 

Barriere for rettferdighet, likestilling og helse  

Kriminaliseringen av homofili hindrer sosial rettferdighet og likestilling for LHBTQI-personer og påvirker også deres tilgang til helsetjenester. Lover som behandler homofili som en forbrytelse bidrar til stigmatisering, vold og diskriminering. Dette begrenser blant annet tilgangen til nødvendige helsetjenester for LHBTQI-individer. UNAIDS oppfordrer regjeringer over hele verden til å raskt oppheve diskriminerende lover og retningslinjer. Det er også nødvendig at de arbeider for å skape et inkluderende juridisk og sosialt system som beskytter rettighetene til LHBTQI-personer.  

 

prideflagg
De siste årene har mange stater gjort en målrettet innsats for å styrke menneskerettighetsvernet for LHBT-personer. En rekke nye lover har blitt vedtatt – blant annet lover som forbyr diskriminering, straffer homofobiske og transfobiske hatforbrytelser, anerkjenner likekjønnede forhold og gjør det lettere for transpersoner å få offisielle dokumenter som gjenspeiler deres foretrukne kjønn. © Unsplash/Raphael Renter

Pågående arbeid  

Det foregår betydelige fremskritt i arbeidet med å fremme LHBTQI-rettigheter i mange regioner i verden. Blant annet har flere land nylig tatt skritt for å avkriminalisere homofili, for eksempel Angola, Singapore og Barbados. I Europa så ble Estland nylig det første sentraleuropeiske landet som tillot likekjønnede ekteskap.

pride flags-new york
Regnbueflagg i Christopher Park, New York City, som en del av pride-feiringene i juni. © UN News/Elizabeth Scaffidi

 

Likevel finnes det land som innfører en strengere straffelovgivning rettet mot parforhold mellom personer av samme kjønn. Så sent som i mai i år innførte Uganda «Anti-Homosexuality Act«, som innfører strenge straffer, inkludert dødsstraff i visse tilfeller og opptil 20 års fengsel, bare for å kjempe for homofiles rettigheter.

 

Norge avkriminaliserte homofili i 1972, og siden 1981 har det vært forbudt å diskriminere på grunnlag av seksuell legning. Selv om Norge er et foregangsland når det gjelder LHBTQI-rettigheter, så er det fortsatt en vei å gå for å sikre full likestilling. Som et ledd i arbeidet med å sikre sosial rettferdighet og likestilling for LHBTQI-personer foreslo den norske regjeringen nylig å forby konverteringsterapi. Dette er i tråd med FNs fordømmelse av konverteringsterapi

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19