UNAIDS: Nedgang i aids-relaterte dødsfall i 2007

0
606

I fjor døde mennesker færre av aids enn før for andre år på rad, viser en ny rapport fra FN-organet UNAIDS som ble presentert i New York på tirsdag.

Nedgangen skyldes først og fremst den økte tilgangen til medisiner i utviklingsland, samtidig som det er færre som blir smittet enn tidligere.

Men UNAIDS minner om at aids-epidemien ikke på noen måte er over. To millioner mennesker døde av aids i fjor, og 33 millioner mennesker ble smittet. Bare i 2005 krevde sykdommen 2.2 millioner menneskeliv.

Rapporten bygger på statistikk fra 147 land, og viser at selv om antall HIV-smittede reduseres eller stabiliseres i noen land i Afrika, øker antall smittede i andre land både i og utenfor Afrika som gjør at tallene jevner seg ut.

Les rapporten her