Ban Ki-moons aksjonsplan: ”Verden vi ønsker oss”

0
657
Ban Ki-Moon Verden vi onsker oss.

Ban Ki-Moon Verden vi onsker oss.27. januar 2012. Ved starten av sin andre femårsperiode presenterte FNs generalsekretær denne uka sin aksjonsplan for «en tryggere, mer bærekraftig og likeverdig framtid”.

En generalsekretær velges for perioder på fem år, og kan ikke sitte som generalsekretær i mer enn to femårs-perioder. I sin aksjonsplan trekker Ban Ki-moon fram de områder og temaer han ønsker å prioritere de neste fem årene.

Ban kaller aksjonsplanen for «The Future We Want» – framtiden vi ønsker oss.

Målet er blant annet å utrydde fem av de sykdommene som dreper flest mennesker: malaria, polio, HIV-infeksjon av barn og stivkrampe i forbindelse med fødsler.

Ban er også opptatt av å gjøre Antarktis til et naturreservat.

Ungdom vil få et spesielt fokus de neste årene: At framtidas generasjoner får tilstrekkelig ernæring, utdannelse og en bærekraftig tilværelse fortjener et eget ombud med det ansvaret.

Vi må bli bedre til å takle framtidige humanitære katastrofer. Ban vil arrangere en høynivåkonferanse om best praksis, samarbeidsmetoder og –prinsipper.

Vi har blitt 7 milliarder mennesker på denne jorda – og om fem år er vi 7,5.

Ban påpeker at ekstrem fattigdom og sult skal takles – og at tusenårsmålene må følges opp også utover 2015.