UNHCR sterkt kritisk til ny dansk asyllov

Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), sier organisasjonen er «fullstendig imot» ny dansk lov som inkluderer overføring av asylsøkere til tredjestater.

«Disse lovene kan føre til tvangsoverføring av asylsøkere. «Dette betyr at Danmark frafaller ansvaret for prosessen som er involvert i å søke asyl og beskytte trengende flyktninger,» sa Grandi i en uttalelse.

«FNs høykommisær for flyktninger er helt imot forsøk på å eksportere eller outsource internasjonale beskyttelsesforpliktelser til andre land. Et slikt forsøk på å unndra seg ansvar bryter med flyktningkonvensjonen fra 1951».

Foto: UNHCR

Realistiske alternativer

90% av alle flyktninger er fra utviklingsland eller mindre utviklede land. Til tross for deres fattigdom har de båret tyngden av sine internasjonale rettslige forpliktelser og ansvar.

FNs høykommisær for flyktninger har gjentatte ganger uttrykt bekymring og uttalt seg om den danske regjeringens forslag, og har gitt råd og pekt på realistiske alternativer.

«FNs høykommisær for flyktninger vil fortsette samtaler med Danmark, som er og har vært en viktig partner for UNHCR, for å finne realistiske alternativer. De må samtidig være troverdig i den danske offentlighetens øyne, men samtidig være i samsvar med Danmarks internasjonale forpliktelser,» sa Grandi i sin uttalelse.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19