UNICEF om Barnehager: Island, Norge og Sverige er i toppen

UNICEF sier i en rapport som ble publisert i 2021, kvalitetsbarnehage er utilgjengelig i mange av verdens rikeste land. Luxembourg, Island, Sverige, Norge og Tyskland rangeres høyest når det gjelder barnehagetjenester blant høyinntektsland. Slovakia, USA, Kypros, Sveits og Australia rangeres lavest.

Hvor står rike land med hensyn til barneomsorg? – publisert av UNICEF

UNICEFs forskningskontor – Innocenti, rangerer OECD land og land i EU basert på nasjonale barnehage- og foreldrepermisjonspolitikk. Denne politikken inkluderer tilgjengelighet, pris og kvalitet på barnehage for barn fra fødsel til skolealder.

Barnevennlig politikk

«For å gi barn den beste starten i livet, må vi hjelpe foreldre med å bygge et omsorgsfullt og kjærlig miljø som er så viktig for barns læring, emosjonelle velvære og sosiale utvikling,» sa Henrietta Fore, administrerende direktør i UNICEF. «Regjeringenes investering i barnevennlig politikk, inkludert barnehage, sikrer at foreldre har den nødvendige tiden, ressursene og tjenestene de trenger for å støtte barna sine i hvert utviklingsstadium.»

De høyest rangerte landene i rapportens tabell kombinerer overkommelighet med kvaliteten på organisert barnehage. Samtidig tilbyr de lang og godt betalt permisjon for både mødre og fedre, slik at foreldre kan velge hvordan de vil ta vare på barna sine.

Betalt svangerskapspermisjon, mødrekvotering og fedrekvotering gir foreldremulighet til å knytte seg til barna sine, støtter sunn barneutvikling, reduserer mors depresjon og øker kjønnslikhet. Rapporten bemerker imidlertid at mindre enn halvparten av landene tilbyr minst 32 uker med permisjon med full lønn for mødre. Når fedrekvotering tilbys – alltid vesentlig kortere – tar få fedre den på grunn av yrkesmessige og kulturelle barrierer, selv om denne trenden er i endring.

Mens velutformede permisjoner hjelper foreldre i de tidlige stadiene av et barns liv. Starter sjelden slutten på betalt permisjon samtidig med starten på rett til rimelig barnehage. Noe som etterlater familier i en vanskelig situasjon.

Mangel på barnehage: en barriere

Mangel på rimelig barnehage er også en viktig hindring for foreldre, og forsterker sosioøkonomiske ulikheter innen landene. I høyinntektsfamilier deltar nesten halvparten av barn under 3 år i tidlig barnehage, sammenlignet med mindre enn 1 av 3 i lavinntektsfamilier. I Irland, New Zealand og Sveits ville et par med gjennomsnittsinntekt trengt å bruke mellom en tredjedel og halvparten av én lønn for å betale for to barn i barnehage. Mens de fleste rike land gir tung subsidiering av barnehage for sårbare familier, ville enslige foreldre med lav inntekt i Slovakia, Kypros og USA likevel måtte betale opp til halvparten av inntekten sin.

Rapporten bemerker at COVID-19-relaterte stenginger av barnehagefasiliteter har satt familier med små barn i ytterligere vanskelige situasjoner. Mange foreldre har slitt med å balansere barnehage og ansvarene i arbeidet sitt, mens andre har mistet jobbene sine helt.

Seks måneders betalt foreldrepermisjon

UNICEF arbeider for minst seks måneders betalt foreldrepermisjon og universell tilgang til kvalitetsbarnehage som er rimelig fra fødsel til barns skolestart. UNICEF samarbeider med regjeringer, sivilsamfunn, akademikere og næringslivet. Noe som spiller en viktig rolle i å påvirke politikk – for å fremme større investeringer i familier.

Veiledning

Forskningsnotatet gir veiledning om hvordan regjeringer og næringslivet kan utvikle sin politikk for barnehage og foreldrepermisjon, f. eks:

  • En blanding av betalt fødselspermisjon, inklusiv mødre- og fedrekvotering, i det første hele året av et barns liv.
  • Foreldrepermisjon som er kjønnsrettferdig for å sikre at ingen forelder overbelastes med hjemmeomsorg.
  • Permisjon tilgjengelig for heltidsansatte og for de i ikke-standardiserte former for arbeid, som deltidsarbeid.
  • Støtte som inkluderer kostnader knyttet til fødsel og omsorg for foreldre i utsatte livssituasjoner. Som f.eks. ikke har forsikring.
  • Rimelig barnehage som starter når foreldrepermisjonen avsluttes, slik at det ikke er noen pause i tilgjengelig støtte. Tilgjengelig og fleksibel kvalitetsbarnehage tilgjengelig for alle barn, uavhengig av familiens forhold.
  • Offentlig tilgjengelig og regulert barnehage for å lette tilgangen for lavinntektsfamilier og sikre standarder i tilbudet.
  • Investering i barnehagepersonalet, deres kvalifikasjoner og arbeidsvilkår for å oppmuntre til høyest mulige standarder.
  • Oppmuntring av arbeidsgivere til å tilby inkluderende og kjønnssensitive betalte permisjonsrettigheter som fleksible arbeidsordninger og støtte.

Man and women under UN logo

«Å gi foreldre den støtten som er nødvendig for å gi barn en solid grunnmur, er ikke bare god sosialpolitikk, det er god økonomisk politikk,» sa Fore.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19