Halvparten av alle graviditeter i hele verden er uplanlagte

0
588
Seeing the unseen report
©UNFPA Fidel Évora

Nesten halvparten av alle graviditeter, totalt 121 millioner hvert år i hele verden, er uplanlagte. For de utsatte kvinnene og jentene er det mest livsendrende reproduktive valget – å bli gravid eller ikke – ikke et valg i det hele tatt. Dette fremgår av rapporten State of World Population 2022 som ble publisert i dag av UNFPA, FNs organ for seksuell og reproduktiv helse.

Seeing the unseen
©UNFPA Fidel Évora

Den banebrytende rapporten, “Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy,” advarer om at denne menneskerettighetskrisen har alvorlige konsekvenser for samfunn, kvinner og jenter, global helse og verdens mulighet til å nå bærekraftsmålene. Over 60 prosent av uplanlagte graviditeter ender i abort, og anslagsvis 45 prosent av aborter foregår under utrygge forhold. Slike utrygge aborter koster tusenvis av kvinner og jenter livet hvert år.

Det er forventet at krigen i Ukraina, samt andre konflikter
og kriser verden rundt, vil føre til en økning i antallet uplanlagte graviditeter. Dette skjer som følge av en svekket tilgang på prevensjonsmidler og et økt antall tilfeller av seksuell vold.

“Denne rapporten får alarmklokkene til å ringe. Det svimlende antallet uplanlagte graviditeter er en global fiasko når det gjelder opprettholdelsen av kvinner og jenters grunnleggende menneskerettigheter,» sier UNFPAs generalsekretær Dr. Natalia Kanem. «Kvinner skal selv kunne bestemme om de vil bli mødre eller ikke.»

Hovedfunn: Kjønnsforskjeller og stagnert utvikling forårsaker høy forekomst av uplanlagte graviditeter

Det er anslagsvis 257 million kvinner i verden som ønsker å unngå graviditet, men som ikke bruker trygge, moderne prevensjonsmidler.

I en rekke land er gjennomsnittlig nesten en fjerdedel av alle kvinner ute av stand til å si nei til sex med sin partner. En rekke andre faktorer påvirker også uplanlagte graviditeter, inkludert:

  • ●  Mangel på seksuell og reproduktiv helsehjelp og -informasjon
  • ●  Prevensjonsmidler som ikke oppfyller kvinnens ønsker og behov
  • ●  Skadelige normer og stigma knyttet til kvinners kontroll over egen fertilitet og kropp
  • ●  Seksuell vold og reproduktiv tvang
  • ●  Fordommer og fremkallelse av skam i helsetjenesten
  • ●  Fattigdom og manglende økonomisk utvikling
  • ●  KjønnsforskjellerAlle disse faktorene reflekterer presset samfunnet i dag legger på at kvinner og jenter skal bli mødre. En uplanlagt graviditet er ikke nødvendigvis et resultat av en personlig feil, men av den manglende selvbestemmelsen samfunnet tillater – av den verdien man tillegger kvinners liv.

Når krisen slår til øker uplanlagte graviditeter

Seeing the unseen
©UNFPA Fidel Évora

Krise og konflikt fratar kvinner deres handlingskraft på alle nivåer, og medfører en drastisk økning i risikoen for uplanlagte graviditeter på det tidspunktet hvor det er aller mest truende. Kvinner mister ofte tilgangen på prevensjonsmidler og seksuell vold øker – enkelte studier viser at over 20 prosent av kvinner på flukt opplever seksuell vold. I Afghanistan forventer man at den humanitære krisen vil føre til 4.8 millioner uplanlagte graviditeter innen 2025.

“Hvis du hadde hatt 15 minutter til å forlate huset ditt, hva ville du ha tatt med deg? Ville du ha hentet passet ditt? Mat? Ville du ha husket prevensjonsmidlene dine?» spør UNFPAs generalsekretær Dr. Natalia Kanem. «I dagene, ukene og månedene etter at en krise oppstår, redder seksuelle og reproduktive helse- og beskyttelsestjenester liv, ved å skjerme kvinner og jenter fra skade, og forhindre uplanlagte graviditeter. Disse tjenestene er like viktige som mat, vann og husly.»

Ansvaret for å handle

Rapporten viser hvor lett de mest grunnleggende rettighetene til kvinner og jenter blir satt på sidelinjen, både i fredstid og i krig. Den oppfordrer beslutningstakere og helsevesen til å prioritere forebyggingen av uplanlagte graviditeter. Den oppfordrer til at kvinner og jenter settes i stand til å ta avgjørende valg om sex, prevensjon og graviditet, og å skape samfunn som anerkjenner den fullstendige verdien til kvinner og jenter.