Utdanning under Covid-19: en tapt generasjon?

Covid-19 har forårsaket historiske forstyrrelser i skolegang og utdanning over hele verden. Skolehverdagen er nå preget av nedstengninger av skoler og fjernundervisning, og dette kan utgjøre en varig skade på elevenes utdannelse. For å unngå at en hel generasjon barn får sin skolegang ødelagt av pandemien, er dette års verdensdag for utdanning den 24. Januar, en viktig anledning til å sikre bred solidaritet og støtte til utdanningsarbeidet gjennom pandemigjenopprettingen.

Foto: UNICEF/Everett

Utdannelse er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, det er også en helt avgjørende forutsetning for realisering av de andre menneskerettighetene. Utdanning er selve drivkraften bak FNs bærekraftsmål for en mer rettferdig, likestilt, inkluderende og fredfull verden. Når utdannelsessystemer kollapser, forsvinner fundamentet for fred, fremgang og produktivitet. I pandemiens etterdønninger er det derfor avgjørende å øke innsatsen for å sikre lik adgang til utdannelse, og fremme alles tilgang til livslang læring, slik det fremkommer av det fjerde bærekraftsmålet.

Ulikheter forverres

Allerede før verden ble truffet av pandemien stod vi overfor betydelige utfordringer knyttet til realiseringen av målsetningen av å sikre kvalitetsutdannelse til alle.

Foto: UNICEF/Esiebo

UNICEF advarer om de skadelige konsekvensene ved de strukturelle ulikhetene i tilgang til nødvendig utdanningsverktøy- og teknologi.

«Adgang til teknologi som er nødvendig for fjernundervisningen er bekymrende ulik på verdensbasis. Dette er særlig problematisk for barn som ikke har tilgang til den faglige støtten i hjemmet.  Derfor er det fullstendig avgjørende at disse barna får de læringsredskapene som kreves for å gjennomføre fjernundervisning,» uttalte Robert Jenkins fra UNICEF.

«Vi var allerede vitne til en læringskrise før pandemien. Nå står vi overfor ytterligere forverrete ulikheter.»

11 millioner jenter risikerer å ikke få komme tilbake til skolebenken

Jenters tilgang til utdannelse er særlig blitt truet av all fjernundervisning og nedstengning av skoler. Som følge av at de oppholder seg mer i hjemmet, risikerer flere jenter å bli gravide eller tvunget til ekteskap. For mange jenter, er ikke skolen bare et skritt på veien mot en bedre fremtid – den er også en viktig livslinje som beskytter dem mot vold og seksuelle overgrep.

Foto: UNESCO

Før pandemien var det allerede 130 millioner jenter som ikke gikk på skolen, og ifølge UNESCO er det risiko for at dette tallet økes med ytterligere 11 millioner som følge av virusutbruddet. For å sikre jenters tilgang til skolegang har UNESCO og medlemmer av den globale koalisjonen for utdanning lansert kampanjen #LearningNeverStops, som fokuserer på jenters utdannelse under pandemien.

Den Lille Prinsen besøker Verdensdagen for utdanning

Uavhengig av kjønn, adgang til teknologi og fjernundervisning, har pandemien frarøvet barn deres skole som et sted for samhold og fellesskap. Interaksjonen mellom venner og bekjente er totalt forandret som følge av nedstegninger, og barn over hele verden kjemper nå en kamp mot ensomhet og savn.

I forbindelse med Verdensdagen for utdanning har UNESCO lansert en digital læringsfestival, hvor Den Lille Prins, fra Antoine de Saint-Exupérys berømte barnebok kommer på besøk. I en skrivekonkurranse inviteres barn over hele verden til å sende inn et essay om hva de gjerne ville snakket med den lille prinsen om, dersom han besøkte dem hjemme under skolenedstegningen.

Foto: UNESCO/Skrivekonkurranse

Boken Den Lille Prinsen «forteller oss noe om litteraturens og fantasiens makt og evne til å håndtere det ukjente, å lære å forstå verden og oppdage den i et nytt lys,» sa uttalte generaldirektøren i UNESCO Audrey Azoulay. Hun oppfordret videre barn over hele verden til å delta i konkurransen, og å sette ord på de utfordringene de har opplevd i forbindelse med pandemien.

«Alle elever kan være små fantasifulle prinser!»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19