Uten å kreve våpenhvile krever ICJ beskyttelse av palestinere

Den internasjonale domstolen har ikke krevd våpenhvile i Gaza, men i en kjennelse om midlertidige tiltak i saken som Sør-Afrika har anlagt mot Israel, sier domstolen at Israel må gjøre alt som står i deres makt for å unngå å drepe palestinere, påføre dem alvorlig kroppslig eller psykisk skade eller innføre tiltak som hindrer palestinske kvinner i å føde. Israel er pålagt å sende inn en rapport innen en måned.

Dommen i dag omfatter kun Sør-Afrikas anmodning om våpenhvile frem til domstolens endelige avgjørelse om folkemord. Denne avgjørelsen forventes å ta flere år. Selv om den ikke krever våpenhvile, anerkjenner den at befolkningen i Gaza bør nyte en viss beskyttelse.

Den internasjonale domstolen slår fast at Israel må sikre at militæret ikke begår folkemord, og at landet må forhindre og straffe alle offentlige uttalelser som kan anses som oppfordringer til folkemord i Gaza. Den krever også tiltak for å sikre humanitær tilgang til Gaza.

Domstolens avgjørelser er bindende, men det finnes ingen håndhevingsmekanisme.

Se domstolens avgjørelser her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19