Uttalelse på Verdens helsedag fra FNs generalsekretær

0
685

    "Klimaendringer blir noen ganger forstått som noe som kun påvirker planeten, og ikke planetens innbyggere. Verdens helsedag gir i år en mulighet til å få et bredere overblikk ved at man har valgt å sette søkelyset på de viktigste truslene vi står ovenfor når det gjelder global oppvarming.
 
Klimaendringer gir negative konsekvenser for vannkvalitet, samt for vann- og matforråd; begge er fundamentale for helse og for overlevelsesevnen. Endringene i klimaet står bak hyppige og sterke stormer, hetebølger, tørke og oversvømmelse, samtidig som det forverrer luftkvaliteten. Dette gir økt menneskelig lidelse som skader, sykdom, underernæring og død.

Denne realiteten blir ofte ignorert, og det er opp til oss å sette fokus på det og forsikre oss om at arbeidet for gode helsevilkår står i sentrum for den globale klimaagendaen.
 
Effekten blir størst i fattige land, som på sin side har bidratt minst til den globale krisen. I 2020 vil opp mot en kvart milliard afrikanere oppleve vannmangel, og det er forventet en halvering av avlingen i enkelte afrikanske land.

Underernæring og klimarelaterte infeksjonssykdommer vil gå verst utover de mest utsatte: små barn, eldre og svake. Kvinner som lever et liv i fattigdom befinner seg spesielt i risikosonen når det handler om naturkatastrofer og andre farer relatert til global oppvarming.

Vi må gjøre mer enn bare å snakke om dette. Vi må handle for å forsikre om at helsen til de svakeste blir beskyttet, også ved klimaendringer. Dette innebærer styrket innsats for å nå tusenårsmålene, med tiltak som spenner fra å minske barnedødelighet til å styrke kvinners posisjon i samfunnet; begge utgjør viktige brikker i internasjonal innsats for å bekjempe klimaendring. 
   
De siste tiårene har helsesektoren fått mye erfaring i å takle problemer relatert til klimaendring, og denne erfaringen kan vi benytte oss av for å prøve å forutse, og forebygge, alvorlige konsekvenser.

Klimaendringer er i dag et faktum: et faktum som øker i styrke, og representerer en trussel for oss alle. Vi må handle umiddelbart for å stabilisere klimaet, oppfordre til individuell innsats, og for å nå tusenårsmålene. En felles innsats vil føre til sosial og økonomisk utvikling, og slik forbedre både helsesystem og levevilkår for verdens fattige.
 
Verdens helsedag gir oss en anledning til å forene krefter i innsatsen for å bekjempe klimaendringer. Dette er noe vi er forpliktet til å gjøre, både for planeten vår så vel som for alle dens innbyggere."

FNs generalsekretær Ban Ki-moon på Verdens helsedag 7. april 2008.