75 måter FN utgjør en forskjell på: Finner løsninger på globale problemer 27/75

0
697
FN 75-Finner løsninger på globale problemer

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Som verdens eneste virkelig verdensomspennende organisasjon, har FN blitt verdens fremste forum for å finne løsninger på de utfordringer som trosser landegrenser og ikke kan løses av ett land alene.

FNs opprinnelige formål var å sikre fred, beskytte menneskerettigheter, etablere et rammeverk for folkeretten og fremme økonomiske og sosiale fremskritt. I løpet av de 75 år som har gått siden FNs opprettelse har organisasjonen tatt på seg nye utfordringer som klimaendringer, flyktningeproblemer og AIDS-epidemien.

Konfliktløsing og fredsbevaring er fortsatt blant FNs mest synlige bidrag til en fredeligere og mer rettferdig verden, men FN og dens underorganisasjoner bidrar også med en lang rekke andre aktiviteter for å forbedre folks liv – alt fra katastrofehjelp, utdanningstilbud og beskyttelse av kvinners rettigheter, til å sørge for en forsvarlig bruk av atomenergi.

FN-universitet er en global tenketank og forskerorganisasjon med 13 forsknings- og opplæringsinstitusjoner i 12 land. Det samarbeider med ledende universiteter og forskningsinstitutter, og forsker blant annet på spørsmål innen bærekraftig utvikling, teknologi, og innovasjon. FN-universitetets forskerprogram bidrar til å øke utdanningsnivået i utviklingsland.

fn 75 norge