Verden etter COVID-19 skal bygges på menneskerettigheter

Den 10. desember markeres verdensdagen for Menneskerettigheter. I år er verdensdagens hovedfokus på gjenoppbygning av samfunnet etter COVID-19.

«COVID-19 pandemien har hatt en uforholdsmessig stor innvirkning på sårbare grupper som funksjonshemmede, eldre og minoriteter,» sa FNs generalsekretær i sin uttalelse på menneskerettighetsdagen.

«De alvorlige følgende av pandemien er et resultat av fattigdom, ulikhet, diskriminering, naturødeleggelser og svikt i menneskerettighetene som sammen har skapt skjørheter i samfunnet vårt.»

10. desember representerer en mulighet til å forsterke viktigheten av menneskerettighetene i gjenoppbygning av samfunnet slik vi ønsker det. Nødvendigheten av global solidaritet og gjensidig avhengighet er avgjørende for hele menneskeheten.

Med FNs kampanje «Stand Up for Human rights,» oppfordres alle til å styrke innsatsen i arbeidet for vern av menneskerettighetene.

«Mennesker og menneskerettigheter må stå som et sentralt prinsipp i gjenoppbyggingsarbeidet. Vi har behov for universelle og rettighetsbaserte rammeverk, som helsedekning for alle, for å overkomme denne pandemien og tilrettelegge fremtiden,» uttalte generalsekretæren.

Menneskerettigheter må være sentrale i en verden etter COVID-19

Enhver form for diskriminering skal bekjempes: Strukturell diskriminering og rasisme har økt som følge av pandemikrisen. Likestilling må stå sentralt i gjenoppbyggingen av samfunnet.

Adressere ulikheter: Det er viktig at ulikhetspandemien blir behandlet som en del av konstruksjonen av verden post COVID-19. Da kreves et solid forsvarsverk for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter – en ny sosial kontrakt for en ny æra.

Fostre solidaritet: Vi står alle sammen i verdens virkelighet. Alle har en rolle å spille i gjenoppbyggingen av en bedre verden; individer, regjeringer, sivilsamfunn, grasrotbevegelser og privat sektor.

Fremme bærekraftig utvikling: Den bærekraftige utviklingen er avgjørende for både mennesker og planeten. Menneskerettighetene, FNs Bærekraftsmål og Parisavtalen må være toneangivende i verden etter pandemien.

Kvinner var viktige bidragsytere til vedtakelsen om universelle menneskerettigheter.

Pandemien undergraver menneskerettigheter

«Pandemien undergraver menneskerettighetene ved å ha banet vei for omfattende og undertrykkende sikkerhetstiltak som begrenser den offentlige samfunnsdebatten og mediefrihet,» sa generalsekretæren.

Verdensdagen for menneskerettigheter markeres hvert år den 10. desember – dagen hvor FNs generalforsamling vedtok den Universelle Menneskerettighetserklæringen i 1948. Tilgjengelig på mer enn 500 språk, er menneskerettighetene det mest oversatte dokumentet i verden.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19