Verdens befolkningsdag 2012

0
732
popul3nsp 42


popul3nsp 42

Rundt 222 millioner kvinner som ønsker å unngå eller utsette å bli gravide mangler tilgang til effektiv prevensjon. Hver dag dør bortimot 800 kvinner i barsel. Cirka 1,8 milliarder unge mennesker går inn i den delen av livet der de er fruktbare, ofte uten kunnskapen, ferdighetene og tjenestene de trenger for å beskytte seg.  

Prevensjon er avgjørende for både kvinners og deres familiers helse, og det kan hjelpe et land til å redusere fattigdom og oppnå utviklingsmål. Fordi det er så viktig, er universell tilgang til tjenester innen reproduktiv helse, inkludert prevensjon, identifisert som et av målsetningene i tusenårsmålene. I tillegg fremmer internasjonale avtaler som «Handlingsplanen fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling i 1994″ individets frihet til å avgjøre antall og timing for egne barn som en grunnleggende menneskerettighet.
 
Allikevel får kun en av tre landsbykvinner i utviklingsland tilstrekkelig pleie i løpet av svangerskapet. Tenåringsgraviditet er fortsatt utbredt i de fleste delene av verden, ofte som et resultat av fattigdom og mangel på utdanning. Flere enn 200 millioner kvinner og tenåringsjenter står uten tilgang til prevensjonsmidler. Og nesten overalt lider prevensjonsprogrammer under mangel på ressurser.

I sin erklæring på verdens befolkningsdag etterlyste FNs generalsekretær Ban Ki-moon rask og samordna handling fra medlemsstatene for å tette gapet mellom behov for og tilbud om tjenester for reproduktiv helse. 

“Vi kan – og må – gjøre det bedre. Kvinner og ungdom som er ved god helse, og som har muligheten og midlene til å ta deres egne beslutninger om hvor mange barn de vil ha – og når de vil ha dem – er bedre i stand til å bidra til samfunnsutviklingen.”

Reproduktiv helse befinner seg i kjerneområdet for utvikling og er avgjørende for å skape en fremtid hvor hver graviditet er ønsket, hver barnefødsel trygg, og hvert unge menneskes potensiale kan realiseres.

Les mer på nettsiden til FNs befolkningsfond, UNFPA.


Verdens befolkningsdag 2012

 

Rundt 222 millioner kvinner som ønsker å unngå eller utsette å bli gravide mangler tilgang til effektiv prevensjon. Hver dag dør bortimot 800 kvinner i barsel. Cirka 1,8 milliarder unge mennesker går inn i den delen av livet der de er fruktbare, ofte uten kunnskapen, ferdighetene og tjenestene de trenger for å beskytte seg.  

 

Prevensjon er avgjørende for både kvinners og deres familiers helse, og det kan hjelpe et land til å redusere fattigdom og oppnå utviklingsmål. Fordi det er så viktig, er universell tilgang til tjenester innen reproduktiv helse, inkludert prevensjon, identifisert som et av målsetningene i Tusenårsmålene. I tillegg fremmer internasjonale avtaler som Programme of Action of the 1994 International Conference on Population and Development individets frihet til å avgjøre antall og timing for egne barn som en grunnleggende menneskerettighet.

 

Allikevel får kun en av tre landsbykvinner i utviklingsland tilstrekkelig pleie i løpet av svangerskapet. Tenåringsgraviditet er fortsatt utbredt i de fleste delene av verden, ofte som et resultat av fattigdom og mangel på utdanning. Flere enn 200 millioner kvinner og tenåringsjenter står uten tilgang til prevensjonsmidler. Og nesten overalt lider prevensjonsprogrammer under mangel på ressurser.

 

I sin erklæring på verdens befolkningsdag etterlyste FNs generalsekretær Ban Ki-moon

at medlemsstatene handler raskt og samordna for å lukke avgrunnen mellom behov for og tilbud om tjenester for reproduktiv helse.  

 

“Vi kan – og må – gjøre det bedre. Reproduktiv helse er en uunngåelig del av regnestykket om bærekraftig utvikling. Kvinner og ungdom som er ved god helse, og som har muligheten og midlene til å ta deres egne beslutninger om hvor mange barn de vil ha – og når de vil ha dem – er bedre i stand til å bidra til samfunnsutviklingen.”

 

Reproduktiv helse befinner seg i kjerneområdet for utvikling og er avgjørende for å skape en fremtid hvor hver graviditet er ønsket, hver barnefødsel trygg, og hvert unge menneskes potensiale kan realiseres.

 

Les mer på nettsiden til FNs befolkningsfond, UNFPA: http://www.unfpa.org/public/world-population-day/