Rapport om Hammarskjölds død skal fremlegges for generalforsamlingen

0
61711. FEBRUAR, 2014 – FNs generalsekretær Ban Ki-moon har bedt generalforsamlingen om å diskutere en ny gransking av tidligere generalsekretær Dag Hammarskjölds død, ettersom ”han er blitt oppmerksom på nye bevis”.

I et brev til presidenten for generalforsamlingen beskriver Ban en rapport som ble fremlagt ham i september 2013 fra en kommisjon som gransket dødsfallet. I slutten av desember og på et tidligere tidspunkt ble informasjonen som kommisjonen hadde fått tilgang til videreformidlet til FN. Kommisjonen konkluderte med at det var behov for en formell undersøkelse av Hammarskjölds og 15 andre personers død i flyulykken som fant sted i Nord-Rhodesia (i dag Zambia) i 1961.

En av hovedinitiativtagerne til den nye undersøkelsen, tidligere erkebiskop i Sverige Karl Gustav Hammar, roser generalsekretærens forespørsel. ”Min oppfattning er at generalsekretæren ønsker at medlemslandene gjennomgår deres egne arkiver og fremlegger den relevante informasjonen de måtte ha i deres besittelse. Ettersom kommisjonen pekte på US National Security Agency (NSA) tror jeg at Ban Ki-moon ønsker å redusere presset og spørre: Hvem vet noe? Nå som generalforsamlingen setter dette på dagsorden skapes en mulighet for debatt”, uttalte Hammar til den svenske avisen Dagens Nyheter.

NSA har innrømmet overfor kommisjonen å ha foretatt overvåkning av signaler i området på tidspunktet for flyulykken, men avviser å offentliggjøre de tre relaterte dokumentene de sitter på av sikkerhetsmessige årsaker. Det hevdes også å være informasjon i britiske arkiver.

Granskningskommisjonen ble ledet av Sir Stephen Sedley (Storbritannia og Nord-Irland) og bestod i tillegg av ambassadør Hans Corell (Sverige), dommer Richard Goldstone (Sør-Afrika) og dommer Wilhelmina Thomassen (Nederland).