A-Å Nettstedets indeks

Verdens matvareprogram (WFP) mottar Nobels Fredspris for 2020

Den Norske Nobelkomiteen annonserte idag at Verdens matvareprogram (WFP) mottar Nobels fredspris for 2020

Verdens matvareprogram mottar prisen for «sine initiativer til bekjempelse av sult, for sitt bidrag til å bedre livsforholdene i konfliktutsatte områder, og som frontfigur i kampen mot bruk av sult som våpen i krig,» uttalte Nobelkomiteens leder Berit Reiss Andersen under fredspriskunngjøringen.

Verdens matvareprogram er FNs viktigste tiltak, og verdens største humanitære organisasjon, i kampen mot hungersnød, sult og tilrettelegging for matsikkerhet.  Ifølge WFP bidrar organisasjonen på årlig basis med mathjelp til rundt 92 millioner mennesker i over 83 land.

Aktuelt

75 måter FN gjør en forskjell: Video

FN markerte offisielt sitt 75-årsjubileum 24. Oktober. UNRIC har samlet 75 måter FN gjør...

Pandemiens æra skyldes mennesker

Risikoen for pandemier øker stadig med mer enn fem nye virus hvert år. Alle...

75 måter FN gjør en forskjell: Fremmer ansvarlig turisme

Verdens turismeorganisasjon er FN-organet som fremmer ansvarlig og bærekraftig turisme for alle. Organisasjonen innhenter...

Guterres advarer det Nordiske Råd: Bærekraftig utvikling i fare

FNs Generalsekretær António Guterres advarer mot pandemiens skadelige effekt på bærekraftig utvikling.  «Pandemien er ikke...

Vaksineskepsis truer pandemikontroll

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utpekt vaksineskepsis som en av ti trusler mot global helse....

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19