Verdens matvareprogram (WFP) mottar Nobels Fredspris for 2020

Den Norske Nobelkomiteen annonserte idag at Verdens matvareprogram (WFP) mottar Nobels fredspris for 2020

Verdens matvareprogram mottar prisen for «sine initiativer til bekjempelse av sult, for sitt bidrag til å bedre livsforholdene i konfliktutsatte områder, og som frontfigur i kampen mot bruk av sult som våpen i krig,» uttalte Nobelkomiteens leder Berit Reiss Andersen under fredspriskunngjøringen.

Verdens matvareprogram er FNs viktigste tiltak, og verdens største humanitære organisasjon, i kampen mot hungersnød, sult og tilrettelegging for matsikkerhet.  Ifølge WFP bidrar organisasjonen på årlig basis med mathjelp til rundt 92 millioner mennesker i over 83 land.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19