Verdensdagen for å forebygge drukning: drukning som folkehelseutfordring

25. juli er verdensdagen for å forebygge drukning. Dagen ble etablert av FN i 2021 og har som mål å rette oppmerksomheten mot drukning som en folkehelseutfordring. Dagen er også en minnedag for dem som har mistet livet i drukningsulykker, og et tilbud om støtte til dem som har opplevd slike tap.

Drukning er en av de vanligste årsakene til ulykkesdødsfall på verdensbasis, med rundt 236 000 dødsfall hvert år. Det er spesielt bekymringsfullt for barn i alderen 1-4 år, da det er i denne aldersgruppen de høyeste drukningsratene forekommer. Drukning er også den tredje største årsaken til dødsfall som skyldes ulykker, og står for 7 prosent av disse dødsfallene.  

Problemet er globalt, men over 90 prosent av drukningsdødsfallene skjer i lav- og mellominntektsland. Det vestlige Stillehavsområdet og Sørøst-Asia står for over halvparten av alle drukningshendelser i verden. Drukningstallene i denne regionen er 27-32 ganger høyere enn i land som Storbritannia og Tyskland.  

Redningsvester
Redningsvester er et av de viktigste sikkerhetsutstyrene når man ferdes på vannet, og det finnes modeller som passer til nesten alle typer aktiviteter. © Unsplash/Miguel A Amutio.

For å håndtere drukningskrisen lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) sin første globale rapport om drukning og oppfordret til tiltak for å forhindre flere tragedier. Som oppfølging av rapporten erklærte FN 25. juli som verdensdagen for forebygging av drukning. På denne dagen går myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner sammen for å øke bevisstheten og ta til orde for tiltak som å undervise i vannsikkerhet og forbedre ferdigheter innen redning og førstehjelp.

Tiltak for å forhindre drukningsulykker 

WHO trekker frem flere drukningsforebyggende tiltak som drastisk kan redusere risikoen for drukning. Disse inkluderer:

  • Delta på kurs i svømming og vannsikkerhet. Dette er spesielt viktig for barn fra 6 år og oppover. Ikke bare er svømming en ferdighet for livet, det er også en fin måte å holde seg aktiv på.
  • Lær hvordan man utfører livredning og gjenoppliving. Overlevelsesmulighetene etter drukning øker betraktelig hvis hjerte- og lungeredning utføres så snart personen tas opp av vannet.
  • Sørg alltid for at barn er under konstant oppsyn av en ansvarlig voksen når de er i nærheten av vann. Enten det er i nærheten av en innsjø, en elv, en strand, et svømmebasseng eller et badekar, er det nødvendig med tilsyn av en voksen for å sikre at barna kan oppholde seg trygt i vannet.
  • Bruk alltid redningsvest i nærheten av vann. Det er viktig å alltid bruke redningsvest når man ferdes på vann, uansett svømmedyktighet.  
  • Vær oppmerksom på værforholdene og sørg for at båten man reiser i har tilstrekkelig sikkerhetsutstyr og er i god stand.

    barn-svømming-bading-svømmebriller
    Det er estimert 236 000 årlige drukningsdødsfall på verdensbasis. Formell svømmeopplæring kan redusere risikoen for drukning. © Unsplash/Kevin Paes.

Økning i antall drukningsulykker

I Norge er sommeren høysesong for drukningsulykker. Denne sommeren har det allerede vært en kraftig økning i antall drukninger.

Redningsselskapet, som fører oversikt over drukningsulykker i Norge, registrerte 12 drukninger i juni 2023, sammenlignet med 6 drukninger i samme måned året før.   

Verdens drukningsdag markeres i Norge i Oslo av ulike organisasjoner som jobber med drukningsforebygging i Norge. Arrangementet vil inkludere en minnemarkering for de 89 personene som omkom i drukningsulykker i 2022. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19