Ett selvmord hvert 40. Sekund

Ett selvmord hvert 40. sekund

Selvmordsforebygging er en verdensomfattende utfordring. Hvert år er selvmord blant de 20 ledende årsakene til dødsfall for mennesker i alle aldre. Over 800,000 dødsfall kan knyttes til selvmord hvert år, eller ett hvert 40. sekund.

Verdensdagen for Selvmordsforebygging (WSPD), den 10. September, arrangeres av den Internasjonale Assoisiasjonen for Selvmordsforebygging (IASP) sammen med Verdens Helseorganisasjon (WHO). Formålet er å øke bevisstheten rundt i verden om at selvmord kan forebygges, samtidig som det representerer en mulighet for felles innsats vedrørende utdanning og informasjon om selvmordsforebygging verden over.

I Norge tar i underkant av 700 mennesker livet sitt hvert år, hvor to av tre er menn. Dette er en økning i antall selvmord sammenlignet med de seneste årene, og det høyeste antallet siden 2001.  Dette betyr at i aldersgruppen 20-75 år er det rundt 20 selvmord blant menn per 100 000 innbyggere hvert år, mens for kvinner ligger raten mellom 5 og 10 per 100 00. Norge har et disproporsjonalt forhold av menn som velger å ta sitt liv sammenlignet med resten av verden, til tross for at selvmordsraten er noe lavere enn verdensgjennomsnittet. Verdens Selvmordsforebyggende dag har som formål å redusere antallet ytterligere.

Som følge av COVID-19 er mange mennesker blitt mer og mer utsatt for stress og traumer i forbindelse med isolering og vanskelige hjemmeforhold. Faktorer som hjemmekontor, midlertidig arbeidsledighet og mangelen på verdifull menneskelig kontakt kan være skadelig for folks mentale helse, og da spesielt for grupper som er særlig utsatt med psykiske sykdommer.

COVID-19 og Global Mental Helse

En studie blant unge med psykiske helsebehov fra Storbritannia oppga at 32% av deltagerne opplevde at pandemien hadde betydelig forverret deres psykiske helse.

Photo by Dan Meyers

Økningen i alkoholforbruk er også grunn til bekymring mener helseeksperter. Statistikk fra Canada viser at over 20% av mennesker mellom 15 og 49 har økt sitt alkoholforbruk under pandemien.

Det Svenske Nasjonale Senteret for Selvmordsforskning og forebygging rettet i våres søkelyset mot potensielt økte selvmordsrater og selvskading i kjølvannet av COVID-19. Senteret understreket også at flere av de sosioøkonomiske utfordringene knyttet til pandemien vil ha lange vedvarende konsekvenser.

Manges sosiale liv er nå gjennom digitale hjemmekontor, med få muligheter til å besøke familie og venner. Situasjonen er flytende, og lands anbefalinger og restriksjoner forandres daglig. Forebygging av folks følelse av ensomhet har alltid vært fundamentalt for et godt helsevern, men som følge av pandemien er det behov for ytterligere innsats.

Generalsekretæren i Verdens Helseorganisasjon Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uttalte seg om psykisk helse og COVID-19

«Fysisk distanse betyr ikke sosial distanse. Vi må alle sørge for at våre eldre, naboer, venner og familie som bor alene vet at de er elsket og verdsatt.»

Verdens Helseorganisasjon med partnere tilbyr veiledning og råd til helsearbeidere og personell knyttet til helsesektoren under COVID-19 pandemien. De som tar vare på barn, eldre og mennesker i isolasjon behøver helseorganisasjonens støtte i kampen om å ivareta folks psykiske helse.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19