Verdensdagen for ville dyr og planter: Den uvurdelige verdien av ville dyr

Dyr og planter som lever og gror vilt i naturen har en grunnleggende verdi og bidrar til de økologiske, genetiske, sosiale, økonomiske, vitenskapelige, opplysende, kulturelle og estetiske aspekter av menneskelig velvære og bærekraftig utvikling.

Verdensdagen for ville dyr og planter er en anledning til å feire de mange vakre og varierte former for ville dyr og planter, og skape oppmerksomhet rundt de mange fordeler som deres bevaring gir mennesker. Samtidig minner dagen oss på det store behovet for å intensivere kampen mot ulovlig handel og mishandling av dyr, samt utryddelsen av arter som skyldes menneskelig påvirkning. Slike handlinger har vidtrekkende økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser, og FNs bærekraftsmål 15 fokuserer derfor på å stanse tapet av biologisk mangfold.

Bevaring av alt liv på jorden

Temaet for Den internasjonale dagen for dyreliv 2020 er «Bevaring av alt liv på jorden» og innebefatter alle ville dyr- og plantearter som en del av det biologiske mangfoldet, samt de leveveier som især de mennesker som bor tett på naturen har. Temaet er forbundet med FNs bærekraftsmål 1, 12, 14 og 15 og deres vidtrekkende målsettinger om å utrydde fattigdom, sikre ansvarlig forbruk og produksjon, samt bevare livet både på land og under vann.

Jorden er hjemsted for et utall av dyr- og plantearter, og historisk sett har vi vært avhengige av det konstante samspillet mellom alle elementene i biosfæren for å dekke våre behov: lufter vi puster, maten vi spiser, energien vi forbruker, og materialene vi bruker til ulike formål. Skadelige menneskelige handlinger og overforbruk av naturressurser setter verdens biologiske mangfold i fare. For øyeblikket risikerer nesten en fjerdedel av alle arter å bli utryddet i løpet av de kommende tiår.

I løpet av året 2020 – kjent som «Superåret for biologisk mangfold» – vil mange store globale begivenheter finne sted som setter biologisk mangfold i sentrum. Det gir en unik mulighet til å oppnå store fremskritt for bevaring og bærekraftig forbruk av ville dyr og planter.

Engasjere deg

Del hva du har lært med dine venner og familie.

Spred ordet – særlig til barn og unge, som er verdens fremtidige lidere og fortjener en fremtid hvor mennesker lever i harmoni med de dyr og planter som deler planeten med oss.

Les mer her: https://www.un.org/en/observances/world-wildlife-day

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19