Verdensledere godkjenner tiltak til fordel for FNs bærekraftsmål.

Verdensledere har blitt enige om å øke innsatsen betydelig for å oppfylle FNs bærekraftsmål innen 2030 under et toppmøte i UNs Generalforsamling. 

Verdensledere ga en historisk global løfte om å sikre rettighetene og trivselen til alle da de ble enige om 2030 agendaen og de 17 bærekraftsmålene i 2015. 

Nå er gjennomføringen av FNs bærekraftsmål, satt i fare: Titalls millioner har falt under fattigdomsgrensen siden 2020, 110 millioner mennesker er tvunget på flukt, likhetene har blitt mindre særlig for kvinner og jenter, mange regjeringer blitt tvunget til å velge mellom gjeldsbetalinger og investeringer i helse og utdanning, klima grensen ødelegger liv og levebrød i utviklingsland, dette betyr at verdens mest sårbare mennesker fortsetter å bære byrden av disse krisene. 

Generalforsamlingen FOTO: FN-foto / Manuel Elias 

«De globale målene er ikke bare en liste over mål. De bærer med seg håp, drømmer, rettigheter og forventninger fra mennesker,» sa FNs generalsekretær António Guterres. «Men i dag er bare 15 prosent av målene på riktig vei, mange går i motsatt retning. I stedet for å ikke etterlate noen, risikerer vi å etterlate FNs bærekraftsmål.» 

Guterres snakker i Generalforsamlingen
Guterres ved talerstolen. Foto: FN-foto / Cia Pak

Den politiske erklæringen: 

Lederne vedtok en avgjørende, handlingsorientert politisk erklæring under toppmøtet, der de understreket sin kollektive forpliktelse til å bygge en bærekraftig, inkluderende og velstående verden innen 2030. 

Med sterk vekt på midlene til gjennomføring, og spesielt på finansiering uten dette vil målene rett og slett ikke bli oppfylt. 

I tillegg oppfordrer erklæringen til umiddelbare tiltak for å levere en bærekraftsmål -stimulans som er foreslått av FNs generalsekretær, som krever en massiv økning i finansiering for å oppnå FNs bærekrafts mål med en sum på 500 milliarder dollar hvert år. Den uttrykker også sterk støtte fra alle land for en nødvendig reform av den internasjonale finansarkitekturen for å bedre gjenspeile dagens globale økonomi. 

«Jeg er dypt oppmuntret av den detaljerte og omfattende utkastet til politisk erklæring som blir vurdert her i dag – spesielt dens forpliktelse til å forbedre utviklingslandenes tilgang til drivstoffet som er nødvendig for fremgang i bærekrafts målene: Finansiering. Dette kan være avgjørende for å akselerere fremgangen I FNs bærekraftsmål,» uttalte generalsekretæren. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19