Vest-Europas urfolk

0
1239
Grønlandsk barn.

Grønlandsk barn.

Fokuset for årets internasjonale dag for verdens urfolk den 9. august er «Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices».

På denne internasjonale dagen retter UNRIC søkelyset mot Vest-Europas urfolk: inuittene på Grønland og samene i Norge, Sverige og Finland.
 
Urfolkets egne medier er nøkkelen til overlevelse for samenes og grønlendernes språk.

Som en grønlandsk journalist uttrykker det: ”Et folk uten språk er som en kajakk uten skinn.”

Artikler:

– Et folk uten språk er som en kajakk uten skinn

Samene sett gjennom egne øyne

Samene: ett folk, fire land

Bildet som forteller en tusen år gammel historie

Grønland: naturressurser som nøkkel til internasjonal anerkjennelse

Generalsekretærens melding på den internasjonale dagen for urfolk