Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter

0
632
alt

FORENTE NASJONER

alt

8. September 2010

Årets feiring av den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter fokuserer spesielt på betydningen av kvinners lese- og skriveferdigheter. Gode lese- og skriveferdigheter styrker kvinners stilling. Det er større sannsynlighet for at lese-og skrivekyndige kvinner sender barna sine, spesielt døtrene sine, på skolen, de blir mer økonomisk selvstendige og mer aktive i det politiske og kulturelle liv. Styrking av kvinners lese- og skriveferdigheter er en viktig del av utvikling.

Fokuset på kvinners lese- og skriveferdigheter har økt etter Verdens Utdannelses Forum ble arrangert i Dakar i 2000. Deltakerne ble enige om at antallet analfabeter skulle halveres innen 2015. FNs tiår for lese- og skriveferdigheter 2003-2012  økte fokuset på betydningen av gode lese- og skriveferdigheter. På verdensbasis er antall analfabeter redusert, men fortsatt er en av seks analfabeter, og to tredjedeler av disse er kvinner.

Det er nødvendig med økt internasjonalt fokus på investering i programmer som styrker kvinners lese- og skriveferdigheter. Det er ikke ønskelig med en ny generasjon analfabeter. UNESCOs internasjonal pris for lese- og skriveferdigheter ble tildelt lese – og skrive programmer i Cape Verde, Egypt, Tyskland og Nepal. Disse suksessfulle programmene illustrerer hvor viktig det er at kvinner, enten de bor i landsbyer eller urbane innvadremiljøer, har gode lese- og skriveferdigheter. Slike programmer bør også iverksetteres i andre land, og de tjener som et godt eksempel.

Hver eneste lese- og skrivekyndige kvinne markerer en seier over fattigdom. På denne internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter oppfordrer jeg myndigheter, bidragsgivere, ikke-statlige organisasjoner og alle utviklingspartnere til å gjøre lese- og skriveferdigheter tilgjengelig for alle kvinner. Lese- og skrivekyndighet er en forutsetning for velstand og utvikling. Styrking av kvinners lese- og skriveferdigheter styrker oss alle.