Vidar Helgesen tar over ledelsen av IOC-UNESCO

For å verne om havet og fremme bærekraftig utvikling, har Vidar Helgesen nå blitt  eksekutivsekretær for UNESCOs mellomstatlige oseanografiske kommisjon (IOC). Helgesens offisielle utnevnelse trådte i kraft i desember 2023 markerer en viktig overgang i styringen av det internasjonale samarbeidet innen havforskning. 

Med en bakgrunn som tidligere klima- og miljøminister i Norge og administrerende direktør for Nobelstiftelsen, bringer Helgesen en omfattende erfaring til sin nye rolle. Hans engasjement for bærekraftig havforvaltning, tydeliggjort gjennom sin tid som Norges spesialrepresentant for havet, lover godt for IOC’s fremtidige mandat. 

Helgesen har allerede vist en proaktiv tilnærming til ledelse. Ved å ta kontakt med IOC-sekretariatets ansatte kort tid etter sin tiltrådte. Blant hans umiddelbare prioriteringer er å få oversikt over pågående initiativer. Samarbeide med teamene for å stake ut en strategisk kurs for fremtiden. 

Den kommende konferansen om havets tiår i Barcelona i 2024 og FNs havkonferanse i Nice i 2025 vil være blant Helgesens viktigste fokusområder. Disse arrangementene vil bidra til å akselerere det internasjonale samarbeidet om bærekraftig havforvaltning. 

Helgesen etterfølger Dr. Vladimir Ryabinin fra Russland. Under hans ledelse er IOC godt rustet til å videreføre sitt oppdrag med å fremme internasjonalt samarbeid innen havforskning. For å møte de utfordringene som verdenshavene står overfor. 

Med Helgesen ved roret er IOC klar til å spille en sentral rolle i utformingen av fremtidens havforvaltning og -bevaring. Dermed bidra til global fred, fremgang og bærekraft.  

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19