12 000 jenter utsettes for kjønnslemlestelse hver dag

Mer enn 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, har vært utsatt for kjønnslemlestelse. I år vil nesten 4,4 millioner jenter risikere å bli utsatt for denne skadelige praksisen. Dette tilsvarer mer enn 12 000 tilfeller hver dag. 6. februar er den internasjonale dagen for nulltoleranse for kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM).

Kjønnslemlestelse omfatter alle inngrep som innebærer endring eller skade på de kvinnelige kjønnsorganene av ikke-medisinske årsaker. Dette er internasjonalt anerkjent som et brudd på jenters og kvinners menneskerettigheter, helse og integritet.

Jenter som utsettes for kjønnslemlestelse, får kortsiktige komplikasjoner som sterke smerter, sjokk, store blødninger, infeksjoner og problemer med å late vannet.  I tillegg til langsiktige konsekvenser for deres seksuelle og reproduktive helse og psykiske helse.

Universelt problem

Selv om kjønnslemlestelse først og fremst forekommer i 30 land i Afrika og Midtøsten, er det et universelt problem og praktiseres også i enkelte land i Asia og Latin-Amerika. Kjønnslemlestelse av kvinner forekommer fortsatt blant innvandrere i Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

I løpet av de siste tre tiårene har forekomsten gått ned globalt. I dag er det en tredjedel mindre sannsynlig at en jente blir kjønnslemlestet enn for 30 år siden. Men hvis disse fremskrittene skal opprettholdes i møte med humanitære kriser som sykdomsutbrudd, klimaendringer, væpnede konflikter med mer. Kan det føre til en tilbakegang i arbeidet med å oppnå likestilling og avskaffe kjønnslemlestelse innen 2030.

Nå som det gjenstår sju år av dette tiåret for handling, må våre kollektive tiltak fokusere på å skape miljøer der jenter og kvinner kan utøve sin makt og sine valg:  Derved ha full rett til helse, utdanning og sikkerhet.

For å fremme avskaffelsen av kjønnslemlestelse er det nødvendig med en koordinert og systematisk innsats som involverer hele lokalsamfunnet. Fokusere på menneskerettigheter, likestilling, seksualundervisning og ivaretakelse av behovene til kvinner og jenter som lider under konsekvensene av kjønnslemlestelse.

«Vi trenger umiddelbare investeringer for å nå målet i bærekraftsmålene om å avskaffe kjønnslemlestelse innen 2030. Vi må forsterke stemmene til de som har overlevd, og støtte deres innsats for å gjenerobre livene sine, basert på deres kroppslige autonomi», sier FNs generalsekretær António Guterres i et budskap på den internasjonale dagen for nulltoleranse for kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM).

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19