WHO varsler om tobakkindustriens alarmerende miljøpåvirkning

WHO har i dag offentliggjort ny informasjon om hvilken grad tobakk ikke bare skader menneskers helse men også miljøet, og ber om tiltak for å gjøre industrien mer ansvarlig for ødeleggelsene den forårsaker. 31. mai er Verdens tobakkfrie dag.

Hvert år koster tobakksindustrien verden mer enn 600 millioner trær, 200 000 hektar land, 22 milliarder tonn vann, 84 millioner tonn CO2 og ikke minst over 8 millioner menneskeliv, hvorav 1,2 millioner er ikke-røykere som dør av passiv røyking. På tross av dette bruker 22,3% av verdens befolkning tobakk – 36,7% av menn og 7,8% av kvinner.

Størstedelen av tobakken dyrkes i lav- og mellominntektsland, hvor det ofte allerede er et desperat behov for vann og fruktbar jord for å produsere mat til deres innbyggere. I stedet blir det brukt til å dyrke dødelige tobakksplanter, samtidig som vi ser en statig økende grad av avskoging. Også tobakkforbruket er høyere i lav- og middelinntektsland som står for 80% av verdens tobakkforbruk.

WHO-rapporten «Tobacco: Poisoning our planet» fremhever at industriens karbonavtrykk fra produksjon, prosessering og transport av tobakk tilsvarer en femtedel av CO2-en som produseres av den kommersielle flyindustrien hvert år, noe som bidrar betydelig til global oppvarming.

Sigarett
Tobakk inneholder kjemikalier som ikke bare er giftig for menneskekroppen men for miljøet. Foto: Matthew McQuarrie/Unsplash

«Tobakksprodukter er det som forsøples mest på planeten vår, og inneholder over 7000 giftige kjemikalier, som blir sluppet rett ut i miljøet vårt når de kastes. Omtrent 4,5 trillioner sigarettfiltre forurenser våre hav, elver, fortau, parker, jord og strender hvert år, sier Dr Ruediger Krech, direktør for helsefremmende arbeid i WHO.

Produkter som sigaretter, røykfri tobakk og e-sigaretter bidrar også til plastforurensning. Sigarettfiltre inneholder mikroplast og utgjør den nest høyeste formen for plastforurensning på verdensbasis.

Til tross for tobakksindustriens markedsføring, er det ingen bevis for at filtre har noen beviste helsemessige fordeler. WHO oppfordrer beslutningstakere til å behandle sigarettfiltre, som det de er, nemlig engangsplast. De vil også at man vurderer å forby sigarettfiltre for å beskytte den generelle folkehelsen og miljøet.

Sigarettsneiper
Sigarettsneiper. Foto: Taylor Wilcox/Unsplash

Kostnadene ved å rydde opp i forsøplede tobakksprodukter faller på skattebetalerne. Hvert år koster dette Kina rundt 2,6 milliarder dollar og India rundt 766 millioner dollar. Kostnadene for Brasil og Tyskland kommer inn på over 200 millioner dollar (se tabellen nedenfor for ytterligere estimater).

Land som Frankrike og Spania og byer som San Francisco i California har allerede nådd et vendepunkt. Ettersom de har innført et prinsipp om at de som forurenser selv skal betale kostnadene de påfører samfunnet, har de implementert «utvidet produsentansvarslovgivning» som gjør tobakksindustrien ansvarlig for å rydde opp i forurensningen den skaper.

WHO oppfordrer land og byer til å følge det overnevnte eksemplet, samt gi støtte til tobakksbønder for å gå over til bærekraftige avlinger, implementere ytterligere tobakksavgifter (som også kan inkludere miljøavgift) og tilby støttetjenester for å hjelpe folk å slutte med tobakk.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19