World Drug Report 2020: Kunnskap nødvendig for å behandle narkotikaavhengighet

0
1286
FOTO: Matthew Rader/Unsplash

Narkotikaavhengighet har lenge vært gjenstand for mange skadelige myter. Den økonomiske nedgangen som følger i kjølvannet av COVID-19-pandemien kan føre til en oppgang i antall narkotikaavhengige. I anledning årets Internasjonale dag mot narkotika setter FN fokus på hvor viktig kunnskap er for å finne løsninger på verdens narkotikaproblem.

I 1987 avgjorde FNs generalforsamling at 26. juni skulle markeres som Den internasjonale dag mot narkotika verden over. Årets tema er «Økt kunnskap for bedre behandling».

World Drug Report er en årlig publikasjon fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). Rapportenes mål er å øke forståelsen rundt verdens rusproblem. Årets World Drug Report gir en oversikt over den globale handelen av opiater, kokain, cannabis og andre former for rusmidler.

Årets rapport viser, gjennom mer sofistikerte forskningsmetoder og mer presise data, at helseproblemer som følge av narkotikaavhengighet er mer utbredt enn tidligere antatt.

I dag lider rundt 35,6 millioner mennesker av narkotikaavhengighet på verdensbasis, men bare en av åtte får den behandling de trenger. Ghada Waly, administrerende direktør i UNODC, uttrykker bekymring for at COVID 19-pandemien vil forverre et allerede alvorlig problem.

Den økonomiske nedgangen som følger i kjølvannet av COVID-19-pandemien kan føre til at flere vi ty til skadelige rusmidler eller lar seg bli en del av den globale narkotikaindustrien for å få endene til å møtes.

– Flere mennesker bruker narkotika enn noen gang tidligere og aldri har ulovlige rusmidler vært lettere tilgjengelige, sier Waly i en uttalelse, – Risikoen for og konsekvensene av narkotikamisbruk øker verden over grunnet fattigdom, begrensede utdannings- og jobbmuligheter, stigma og sosial ekskludering. Dette bidrar til å gjøre ulikhetene mellom folk større og gjør det vanskeligere å oppnå FNs bærekraftsmål.

Korrekt informasjon er essensielt

Det er mange myter knyttet til narkotikaavhengighet. Den mest utbredte myten er at narkotikaavhengige alene har ansvaret og skylden for sitt rusmisbruk. Mange, inkludert myndighetspersoner, mener at narkotikamisbruk er en moralsk karakterbrist eller en forbrytelse som må straffes.

I 2019 erklærte FNs medlemsland at narkotikaavhengighet er et helseproblem sammensatt av mange faktorer. Disse faktorene befinner seg i stor grad utenfor individet kontroll og er for eksempel knyttet til genetikk, mental helse eller oppvekstsvilkår og bosituasjon. Skal man finne effektive løsninger på verdens narkotikaproblem må man behandle rusavhengighet som man behandler andre sykdommer: med legebehandling, medisiner og oppfølging fra sosiale tjenester.

– Medmenneskelighet og pålitelig informasjon har vist seg å være helt grunnleggende for å bekjempe COVID-19-pandemien, sier FNs generalsekretær António Guterres i anledning dagen, – Samarbeid, pålitelige data og bevisbaserte tiltak er like viktig for å løse de mange utfordringene som oppstår som følge av verdens narkotikaproblem, sørge for folks sikkerhet og realisere FNs bærekraftsmål.

Korrekt informasjon er helt nødvendig om man skal lykkes med å finne måter å håndtere rusrelaterte problemer på. I år oppfordrer FN alle til å spre kunnskap om narkotiakavhengighet ved å bruke emneknaggen #FactsForSolidarity.