Finland tapte stolleken

0
725
Sauli Niinistö Michelle Bachelet

Sauli Niinistö Michelle Bachelet

Finland tapte til Luxemburg og Australia i kampen om et ikke-permanent sete i FNs sikkerhetsråd for perioden 2013-2014. Finland bedrev en iherdig valgkamp og ifølge utenriksminister Erkki Tuomioja var “hele det finske samfunn samlet i sin støtte av vårt kandidatur”. Bestrebelsene til utenriksministeriet og andre rakk imidlertid ikke hele veien.

Tidligere president Tarja Halonen sa tidligere i oktober at selv om man arbeider hardt i mange år, kan man ikke være sikker på noe før generalforsamlingen faktisk går til urnene. Man kan kalkulere med hvilke stemmer som er sikre og hvilke som er nesten sikre for vårt land, men andre kandidater regner stemmer på samme måte.

Finland hadde en reell sjanse til å bli valgt, og kampanjen var vellykket. Alle de politiske partiene såvel som den sittende presidenten Sauli Niinistö og tidligere presidenter var med på kampanjen. Finland fikk også bred støtte i alle nordiske land. Allikevel vant Australia og Luxemburg en klar seier. Selv om Finland ikke begikk noen feil, burde landet lære av kampanjen og gjøre ting enda bedre i fremtiden.

– Finlands kampanje for et sete i Sikkerhetsrådet utgjorde i seg selv en god mulighet til å bygge nye relasjoner og styrke eksisterende. Kontaktene dette har resultert i, er verdt å ta vare på, sier Jarmo Viinanen, Finlands ambassadør til FN.

Det er vanskelig å finne en enkelt forklaring på Finlands tap. Australia og Luxemburg hadde mere dynamiske kampanjer, og Australia hadde også ti ganger så store ressurser som Finland. I løpet av kampanjeperioden stengte Finland ned flere diplomatiske misjoner, for eksempel den til Pakistan, og kuttet utviklingsbistand til Nicaragua. Både dette og Finlands holdning til Sør-Europa gjennom eurokrisa kan ha påvirket stemmegivningen.

Medlemskap i Sikkerhetsrådet ville gitt Finland en mulighet til å ta mere ansvar og styrke politisk ekspertise. Til tross for valgresultater forblir FN den viktigste aktøren i Finlands multilaterale samarbeid. Neste mulighet til å stille til valg om et ikke-permanent sete i Sikkerhetsrådet er om 20 år, og i påvente av dette vil Finland fortsette sin aktive påvirking i FN på andre måter.