Covid-19: Forverret situasjon for LHBTQI-personer

Ifølge FNs generalsekretær António Guterres har diskriminering av LHBTQI-personer økt under koronapandemien. Mandag 17. mai er den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi.

«La oss jobbe sammen for en inkluderende verden der alle kan leve frie og likeverdige med verdighet og rettigheter, uansett hvem de er, hvor de bor eller hvem de elsker».

Innskrenkede rettigheter for LHBTQI-personer

Pride flagg
Foto: The Creative Exchange/Unsplash

Generalsekretær António Guterres formidler et viktig budskap i forbindelse med dagen og sier at ingen LHBTQI-personer i verden skal diskrimineres på grunnlag av hvem de er.

«Siden pandemien startet har FN observert at rettighetene til LHBTQI-personer har forverret seg i form av diskriminering, vold, trusler og hat, sosialt stigma og økonomisk ekskludering. De har dårligere tilgang til helsetjenester, utdanning, sysselsetting og andre grunnleggende tjenester. Vi har også sett urovekkende anstrengelser for å få tilbakestille deres juridiske og sosiale beskyttelse».

Siden 2005 har 17.mai blitt viet til den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Det er ikke en offisiell FN-dag, men den er organisert av grasrotorganisasjoner som jobber for rettighetene til LHBTQI-personer.

Hensikten med dagen er å øke bevisstheten om rettighetene som berører LHBTQI-personer – LHBTQI brukes som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og andre kjønnsidentiteter. Dagen har i tillegg som et mål om å gjøre de som arbeider for disse gruppene synlige, og stimulere til samfunnsdebatt. I forbindelse med dagen lanserer FN sin kampanje Free and Equal.

Fjernet fra sykdomslisten i 1990

Regnbue
Foto: Jason Leung/Unsplash

Den internasjonale dagen mot homofili, bi- og transfobi faller 17. mai, til minne om dagen da Verdens helseorganisasjon (WHO) fjernet homofili fra listen over klassifiserte sykdommer.

I sin tale understreket generalsekretæren også at en av hjørnesteinene i de globale målene for bærekraftig utvikling er å bekjempe ulikheter. Ingen skal utelates og alle skal ha rettighetene sikret.

«Når vi nå arbeider for å omme oss etter pandemien må vi ta konkrete steg for å oppheve diskriminerende lover, adressere vold og diskriminering basert på seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsegenskaper, og bekjempe de grunnleggende årsakene til disse urettferdighetene» sa Guterres.

«De forente nasjoner kjemper for menneskeverd og menneskerettigheter for alle, inkludert LHBTQI-personer. La oss jobbe sammen for en inkluderende verden der alle kan leve frie og likeverdige med verdighet og rettigheter, uansett hvem de er, hvor de bor eller hvem de elsker».

Les også: Verden etter Covid-19 skal bygges på menneskerettigheter

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19