2010-2019 er det varmeste tiåret i historien

0
772
Bresjøen Jökulsárlón i Island utviklet seg til en lagune etter at isbreen begynte å trekke seg tilbake. FOTO: UN Photo/Eskinder Debebe

Ifølge en rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har de siste ti årene vært de varmeste siden regulære værmålinger tok til. Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 1,1°C siden starten på den industrielle revolusjon.

– Vi er langt unna Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 – 2 grader, uttalte generalsekretær Antonio Guterres.

Rapporten bekrefter informasjonen som ble gitt i forbindelse med FNs klimakonferanse i desember i fjor, da det ble gjort klart at 2019 var det nest varmeste året noensinne målt. Kun 2016 var varmere, grunnet værfenomenet El Niño som særlig påvirket temperaturen det året.

2015-2019 utgjør de fem varmeste årene siden regulære værmålinger begynte, og 2010-2019 utgjør det varmeste tiåret i historien. Siden 1980-årene har hvert påfølgende tiår vært varmere enn noe annet foregående tiår siden 1850. 2019 endte med en global gjennomsnittstemperatur på 1.1 grad over før-industrielle nivåer.

– Da utslippene av klimagasser forsetter å øke, vil også den globale oppvarmingen øke. Et nylig publisert tiårsmelding sier at verden vil oppleve en ny global temperaturrekord innen de neste fem årene. Nå haster det, sier WMOs generalsekretær Petteri Taalas.

– Vi har akkurat opplevd den varmeste januarmåned noensinne. Vinteren var uvanlig mild i mange deler av den nordlige hemisfæren. Røyk og miljøgifter fra ødeleggende skogbranner i Australia spredde seg til hele verden, og førte til en stor økning i CO2-utslippene. Det ble rapportert om rekordmålinger i Antarktis og disse fikk følge av issmelting i stor skala og oppsprekkingen av en isbre, som vil få konsekvenser for havnivået, fortsatte Taalas.

WMOs uttalelse i forbindelse med State of the Global Climate i 2019 inkluderer bidrag fra nasjonale meteorologi- og hydrologitjenstester, ledende internasjonale eksperter, forskningsinstitusjoner og ulike FN-organer.