Verdens turistdag 2013, turisme og vann: beskytt vår felles fremtid.

0
652
World Tourism Organization Network

World Tourism Organization Network

27. September, 2013 – Markeringen av verdens turistdag 2013 er en unik mulighet til å øke oppmerksomheten rundt turismens rolle i tilgang og tilførsel til vann over hele verden. Det er også en mulighet til å rette søkelyset på hvordan turistsektoren kan bidra til en bærekraftig fremtid.

Tanken bak verdens turistdag er å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av turisme og dets sosiale, kulturelle, poltiske og økonomiske verdi. Dagen er satt til slutten av september ettersom dette er slutten av høysesongen på den nordlige halvkule og begynnelsen av høysesongen på den sørlige halvkule. Turisme er derfor noe mange tenker på denne tiden av året.

Til støtte for FNs internasjonale år for samarbeid vedrørende vann, er årets tema for verdens turistdag turisme og vann: beskytt vår felles fremtid. Håpet er at et slikt tema vil gjøre turistindustrien bevisst på ansvaret den har for å føre en sparende og intelligent forvaltning av vann.

Generalsekretær Ban Ki-moon oppfordret i sin uttalelse turistrelaterte virksomheter til å kutte konsumpsjon og forbedre håndteringen av avfall, mens hans på samme tid ba turister gjøre en innsats ved å ta miljøvennlige, gjennomtekte valg når ute på reise. «Ved å sette sparing av vann som en prioritet kan vi alle være med å bygge fremtiden vi vil ha», sa han.

Som turister har vi muligheten til å bidra og hjelpe de lokale samfunnene vi reiser til. Ulike kampanjer og nettsider har utgitt veiledene tips for hvordan man kan reise på en bærekraftig ferie. Eksempelvis kan man bidra til den lokale økonomien ved å spise på lokale restauranter, mens man også kan bidra positivt ved ikke å kjøpe suvenirer laget av utryddelsestruede eller beskyttede tre eller planter. Minskende eller manglende vannresuurser er et problem i mange land som også er yndete turistmål for nordiske turister. Et av de enkleste stegene vi kan ta er å minske vårt vannforbruk når vi er på ferie. Ta en rask dusj og ikke la vannet renne mens du pusser tennene, på denne måten kan vi alle bidra til å beskytte vår felles fremtid.