FN-organ for kvinners rettigheter

0
736

En ny resolusjon ble nylig vedtatt i FNs generalforsamling, og skal åpne for mer samsvar innenfor FN-systemets ulike organer. Dette fører blant annet til at fire FN-byråer vil bli slått sammen til en egen enhet, for å fremme kvinners rettigheter over hele verden og for å jobbe for likestilling.

FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM), FNs forskningsinstitutt for fremme av kvinner (UN-INSTRAW), samt to andre organer som jobber for kvinners rettigheter, vil gå sammen under en felles enhet.

Den nye resolusjonen åpner for bedre muligheter til å samordne finansiering og andre praksiser innenfor FNs utviklingssystem.

”Et viktig steg har blitt gjort for å styrke FNs arbeid med likestilling og å styrke kvinners posisjon, også når det gjelder å sørge for effektive operasjonelle aktiviteter for utvikling, sa generalsekretær Ban Ki-moon i en uttalelse gjennom sin talsmann.

Ban understrekte også at han har utpekt flere kvinner til seniorposter enn noen gang tidligere i FNs historie.

Kilde: UN News