206 knakende muligheter

0
768
UNRIC

UNRIC
25. NOVEMBER, 2013 – 206, det gjennomsnittlige antall ben i en kvinnes kropp som kan brekkes, splintres eller rystes.
Vold mot kvinner er et av de mest utbredte og systematiske brudd på menneskerettighetene i vår tid, og et godt eksempel på at vi enda har en lang vei å gå før kjønnene er likestilte. Til og med i Norge, som ofte sees på som et av de mest likestilte landene i verden, er statistikken om vold i hjemmet urovekkende. I 2012 oppga hver fjerde kvinne i Norge, (27,1%) som har levd i parforhold, at de var blitt utsatt for vold i nåværende eller tidligere forhold.

Over 600 millioner kvinner lever i land hvor vold i hjemmet ikke klassifiseres som ulovlig. Vold i hjemmet, er den største årsaken til dødsfall og skader blant jenter og kvinner mellom 15 og 44 år over hele verden. I U.S.A. er en tredjedel av alle kvinner myrdet hvert år, myrdet av sin partner I Sør-Afrika blir en kvinne drept av sin partner hver 6 time.

I dag markeres den internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner. Denne dagen gir grupper og individer en god mulighet til å mobilisere og øke fokuset rundt det pressende behovet for å eliminere vold mot jenter og kvinner.

Å få en slutt på vold mot kvinner er en prioritet for FN, og dermed også for generalsekretær Ban Ki-moon. Han har derfor lansert kampanjen UNiTE, for å stanse vold mot kvinner.  «Vold mot kvinner er ikke uunngåelig. Tankesett kan endres,» uttalte Ban Ki-moon i denne anledning.

De nordiske landene er stolte over å være i toppsjiktet når det kommer til likestilling mellom kjønnene. Statistikk fra Norge, og de andre nordiske landene, viser likevel at kvinner ikke er helt trygge i de nordiske landene heller. Faren for vold i hjemmet melder seg som oftest senere i livet hos nordiske kvinner, i motsetning til kvinner i sørligere deler av verden.

I Finland ble135 kvinner drept av sin partner mellom år 2005 og år 2010. I Sverige blir 17 kvinner drept av sin partner årlig. Det er ingen tall på situasjonen i Island, det er nemlig «ingen slik statistisk kategori», uttalte innenriksministeren da han ble spurt ut om emnet i parlamentet.


Sjekk ut video fra UNWomen