FN vektlegger ”inkludering og retten til deltagelse” på menneskerettighetsdagen

0
712
Roosevelt

Roosevelt

FNs generalsekretær Ban Ki-moon tar sterkt avstand til det han kaller “alarmerende trusler” mot “hardt tilkjempede fremskritt for demokratiet” i sin melding på menneskerettighetsdagen.  

I sin melding i anledning dagen hyller FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, de “millionene mennesker som har trukket til gatene de seneste årene (…) og krevd de menneskerettighetene som er stadfestet i menneskerettighetserklæringen.”

FNs menneskerettighetsdag feires årlig den 10. desember, for å markere årsdagen for vedtagelsen av menneskerettighetserklæringen i 1948.

Tema for i år er “inkludering og retten til å delta i offentligheten.”

I sin melding sier Ban Ki-moon at det tross stor fremgang stadig er for mange grupper og enkeltpersoner som møter på for mange hindringer.  Kvinner forblir sterkt underrepresentert i lederstillinger, og urfolk, religiøse og etniske minoriteter, mennesker med funksjonshemminger, og mennesker med annerledes politiske meninger og mennesker med annen seksuell orientering nektes altfor ofte sin rett til å delta når beslutninger tas.

FNs generalsekretær tilføyer at hardt tilkjempede demokratiske fremskritt er truet.

– I noen land har vi sett ny lovgiving som retter seg spesifikt mot organisasjoner fra sivilsamfunnet, og nærmest umuliggjør deres eksistens. Demokratiforkjempere har støtt på nye motarbeidingstiltak. Vi burde alle bekymre oss over slike tilbakeslag.”

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, sier på menneskerettighetsdagen at de siste årenes menneskerettighetsdemonstranter kun har “etterspurt det som i over seksti år har vært deres under internasjonal rett.”

– I dag hyller jeg alle de som har gjennomlidd så mye i sin søken etter det som rettmessig er deres, og alle de menneskene som på sitt eget vis – enten det er i Santiago eller Kairo, Athen eller Moskva, New York eller New Delhi – også sier at vi har en stemme, vi har våre rettigheter og vi vil delta i styringen av våre land og økonomier, sier høykommissæren i sin melding.