Verden trenger færre våpen – ikke flere

0
645
våpen

våpen
14. APRIL, 2014 – I en verden hvor mennesker lever i ekstrem fattigdom, dør av underernæring og mangler adgang til helsetjenester er det viktigere enn noensinne at nedrustningsforhandlingene begynner å ta fart. Nivået på det internasjonale militærforbruket er enormt høyt og i 2012 nådde vi en tvilsom rekord ved å anvende hele 1,75 milliarder dollar på militærutgifter. I dag markerer vi Den internasjonale aksjonsdagen mot militærutgifter, for å sette fokus på det globale militære overforbruket.

«Økonomisk støtte til våpenproduksjon- og oppgradering og overvåkning av individer skal være et sekundært spørsmål. Verden skal i stedet satse på humanitær bistand, miljøvern, bekjempelse av klimaendringene og en bærekraftig og grønn økonomi». Det var konklusjonen fra FNs uavhengige ekspert for en demokratisk og rettferdig verden, Alfred de Zayas, på Den internasjonale aksjonsdagen mot militærutgifter. De Zayas oppfordrer alle regjeringer til å informere offentligheten om militære utgifter og protestere mot dem.

«Alle demokratier skal involvere sivilsamfunnet i budsjettprosessen og alle sektorer i samfunnet skal lyttes til for å oppnå beslutninger basert på folks virkelige prioriteter. Lobbyister, militære entreprenører og andre representanter for den militære industri kan ikke få lov til å kapre disse prioriteringer på folks bekostning», sier de Zayas.

På grunnlag av representative meningsmålinger bør de folkevalgte gjennomføre folkets vilje og skjære vesentlig ned på militærutgiftene, uavhengig av om vi snakker om våpenproduksjon, militær forskning, utenlandske militærbaser, overvåkning av personer eller militære operasjoner. Skatteinntektene skal omdirigeres så de brukes på sivile, politiske, økonomiske og kulturelle rettigheter og forskning på og støtte til bæredyktig utvikling.

«I min neste rapport til Menneskerettighedsrådet vil jeg undersøke de mulige konsekvensene militærutgiftene har for en demokratisk og rettferdig verdensorden. Jeg vil undersøke hvordan opplysninger om militære utgifter formidles til befolkningen og hvilke mekanismer som må til for å forhindre misbruk», sier de Zayas.

«Jeg er overrasket over at så få har protestert eller latt seg indignere over de voldsomme summene våre regjeringer bruker på militæret og militært utstyr, spesielt i lys av den sosioøkonomiske krisen. Nedskjæringer skal skje innen militærutgifter, ikke innen velferd.»