30-årsjubileum feires med nytt nettsted

0
697

alt 

 

I forbindelse med 30-årsjubileet for FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) har ACCs koordinerte komité for kvinner og likestilling mellom kjønnene lansert sitt nye nettsted, som skal sette lys på en rekke vellykkede resultater for implementeringen av konvensjonen rundt i verden. Dette illustrerer hvordan nasjonale parter og det globale samfunn kan jobbe sammen for å sikre at likestilling blir en virkelighet for alle kvinner.

FNs kvinnekonvensjon, den internasjonale menneskerettighetserklæring for kvinner, ble vedtatt 18. desember 1979. Kvinnekonvensjonen skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn. For selv om likestilling i dag inngår som et prinsipp i alle menneskerettighetsavtalene, undertrykkes fortsatt kvinner over hele verden. 30-årsjubileet gir en mulighet til å feire at ratifiseringen nå nærmer seg å gjelde i hele verden, samt markere den senere tidens framgang. Mye har blitt gjort på det nasjonale nivå for å implementere kvinnekonvensjonen også på et mer hverdagslig nivå. Gjennom nye konvensjoner, nasjonale lover og vedtak basert på likestillingsprinsippet, er kvinners rettigheter i ferd med å bli en nasjonal standard.

Kilder: CEDAW, OHCHR