IIPCC skisserer strategier for å imøtekomme de stadig økende konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer

0
711

Kutt i utslipp, bærekraftig utvikling og snarlige tiltak for tilpassing kan begrense menneskehetens sårbarhet.

FNs klimapanel har fullført en rapport som evaluerer de nåværende og fremtidige konsekvensene av global oppvarming og som utforsker mulighetene for å tilpasse seg dem.

Rapporten konkluderer med at verdens’ elver, innsjøer, plante- og dyreliv, isbreer, permafrost, kystsoner, sykdomsbærere og mange andre deler av det naturlige og fysiske miljøet allerede reagerer som følge av menneskelig utslipp av drivhusgasser.

Økende temperaturer fremskynder vannkretsløpet, medfører at elver og innsjøer fryser senere på høsten og at trekkfugler returnerer og bygger reder tidligere på året.

Forskere er stadig mer overbevist om at noen værfenomener og –ytterligheter vil forekomme oftere, bli mer utbredt eller mer intense, ettersom global oppvarming fortsetter.

I de kommende tiårene vil arktiske strøk, Afrika sør for Sahara, små øystater, lavtliggende kyststriper, naturlige økosystemer, og vannforsyning og landbruksproduksjon i noen regioner være spesielt utsatt.

En dramatisk stigning av vannstanden og visse andre hendelser vil ha potensielt veldig store konsekvenser, særlig etter dette århundret.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har sagt at klimaendringer er en av hans store prioriteringer og han hilste rapporten velkommen med å oppfordre land til å ta s besluttsomme tiltak for å lindre de verste konsekvensene av global oppvarming.

Les mer (på engelsk)