Generalsekretærens budskap på Verdens matvaredag

0
628

Fredag 16. oktober 2009  

Å oppnå matsikkerhet i krisetider

Mat- og ernæringssikkerhet er fundamentalt for et godt liv, en solid utdanning og – ikke minst – for å oppnå alle Tusenårsmålene. Ustabile matpriser, finanskrise, klimaendringer og konflikt har de siste to årene ført til en dramatisk og uakseptabel økning av antall mennesker som ikke er sikret nok mat til å leve, jobbe og trives. For første gang i historien lider mer enn en milliard mennesker av sult.

Matprisene i utviklingsland er fortsatt svært høye. Vi må respondere på de sultnes behov, ved å først sørge for tilstrekkelig politisk og økonomisk støtte for krisehjelp til mat. ”Hvordan oppnå matsikkerhet i krisetider” er tema for årets matvaredag og TeleFood, FNs mat- og jordbruksorganisasjons kampanje. Den vektlegger behovet for større tiltak til å respektere verdigheten til mennesker som lider av sult og fattigdom, og til å støtte de engasjerte kvinner og menn som ofte risikerer livet for å hjelpe.

For det andre må vi investere i matproduksjon og distribusjon. I fjor satte jeg sammen en ekspertgruppe for den globale matkrisen. Det omfattende rammeverket skisserer en strategi til å skaffe sikkerhetsnett og assistanse til småbønder og til støtte av langsiktig jordbruksproduksjon og motstandsstyrke, plan for sosial beskyttelse, markedstilgang og rettferdig handel.

Nasjoner mobiliserer til handling. I juli gikk 26 land og 14 multilaterale organisasjoner sammen om å støtte initiativet om matsikkerhet gjennom L`aquila. Videre er neste måneds verdenstoppmøte om matsikkerhet i Roma en mulighet til å se på nasjonale og regionale tradisjoner, samarbeid på landsnivå og økt grad av assistanse.

Utfordringene for matsikkerhet krever multilaterale forpliktelser, kreativitet og lederskap. På dette stadiet av krisen oppfordrer jeg alle nasjoner til å søke mot koordinerte og omfattende strategier for jordbruksutvikling og effektiv sosial beskyttelse, slik at sårbare mennesker – særlig kvinner og barn – kan motta den maten de behøver for ernæringssikkerhet og trivsel.