UN Women hjelper kvinner over hele verden

0
759
Photo credits: UN Women Gallery

Photo credits: UN Women Gallery

De nordiske landene er stolte over å være noen av de mest likestilte landene i verden. Kvinners rettigheter og likeverd er tilbakevendende tema for de nordiske landene i FN. I sin tale ved den 68. generalforsamlingen dedikerte Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt store deler av sin taletid til å prate om hvordan utvikling og likestilling går hånd i hånd.

De nordiske landene er sterke forkjempere for initiativer relatert til kvinners rettigheter, myndiggjøring, deltagelse og likeverd. UN Women er et av FN byråene som har mye støtte i de nordiske landene. Sett bort fra Island var resten av de nordiske landene blant de topp 10 statlige donorene i 2012.

UN Women tilbyr støtte til innovative og nyskapende program, startet av både stater og andre samfunnsaktører. UN Women har to separate fond: fondet for likestilling mellom kjønnene og fondet mot vold mot kvinner.

Fondet for likestilling mellom kjønnene er det eneste globale fondet som kun er dedikert til kvinners økonomiske og politiske myndiggjøring. UN Women samarbeider med ulike samfunnsaktører, både nasjonale, regionale, og lokale organisasjoner, samt myndigheter. Dette er en innovativ fremgangsmåte for å styrke kvinners rettigheter og posisjon i samfunnet. En avgjørende del av arbeidet for fattigdomsbekjempelse og utviklingen av et bærekraftig samfunn er å styrke kvinner. Siden 2009 har fondet gitt øremerkede midler for totalt $43 millioner, eller i overkant av 260 millioner NOK, til 55 samarbeidspartnere i 47 land. For å hjelpe fondet i sitt videre arbeid for likestilling kan du gå inn på nettsiden hvor det er mulig å donere, og lese mer om fondets arbeid. UN Womens representant i Norge er FOKUS, hvis du ønsker å lese mer om deres arbeid kan du klikke her.

FNs fond for arbeid for forebygging av vold mot kviner er et bevis på verdens fokus og syn på at vold mot kvinner og jenter er uakseptabelt og mulig å motvirke. Ved å støtte tiltak hvor de betyr mest, er fondet unikt forberedt på å møte de mest akutte utfordringene til kvinner og jenter over hele verden. For å bidra i dette arbeidet kan du gå inn her.

En styrking av kvinner og deres rettigheter er avgjørende for menneskelig utvikling. Direktør for UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka ga utrykk for sine meninger vedrørende arbeidet under et møte for fredsbygging i New York i slutten av september. «Ved å ikke investere i kvinner, undergraver vi fremtidsutsiktene for den umiddelbare families velferd og langsiktig fredsbygging. Fjorårets World Development report forklarte oss at likestilling mellom kjønnene er et smart steg både økonomisk og sosialt. I dag forteller jeg dere at det også er smart for fredsbygging.» Støtt opp om kampen for kvinners likestilte rolle i samfunn verden over ved å bidra til UN Women!