Trygve Lie: Like rettigheter i nye demokratier

0
654
Trygve-Lie-symposiet-2012 large

Trygve-Lie-symposiet-2012 large
1 october
2012 Etter en uke med møter, debatter og innlegg i FN, er toppuka for FNs 67. generalforsamling over.

Utenriksminister Espen Barth Eide ledet torsdag 27 september det femte, årlige Trygve Lie Symposium om grunnleggende friheter i New York. Temaet for årets møte var inkludering av kvinner og minoriteter i overgangen til demokrati. Paneldeltakerne var Maria Otero (USAs viseutenriksminister), Louise Arbour (president i International Crisis Group), Vidar Helgesen (Generalsekretær for International Idea), Alaa Murabit (grunnlegger og president for Voice of Libyan Women) og Esraa Abdel Fatah, medgrunnlegger av 6. april-bevegelsen i Egypt.

Utenriksminister Eide understreket at demokrati må være mer enn flertallsstyre, mer enn en teknisk øvelse, og mer enn å gjennomføre valg. Det må være reell respekt for minoriteter og deltakelse av kvinner. Han sa at demokrati dypest sett ikke handler om friheten til å avgi stemme, men til å delta i å forme samfunnet.

Se hele debatten her

Paneldeltakerne understreket hvor viktig det er at lokale organisasjoner og sivilt samfunn deltar i overgangsprosessene. Internasjonale aktører må ikke presse frem ferdige løsninger i land i overgang. Likevel finnes det også grunnleggende faktorer som er nødvendig for at overgangsprosesser skal være vellykket. Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og inkludering av kvinner og minoriteter er noe av det viktigste.

Panelet vektla også at det er behov for kvotering av kvinner for å sette i gang kvinners aktive deltakelse. Dette bør imidlertid anses som en inngang til endring, ikke en løsning i seg selv, fremholdt flere i panelet. Den grunnleggende endringen for kvinners deltakelse vil først komme når kvinnene selv organiserer seg og krever sin del av makten.

FNs nye stemme mot seksualisert vold i konflikt

På fredag 28 september Statssekretær Gry Larsen møtte FNs nye spesialrepresentant mot seksualisert vold, Zainab Hawa Bangura. Bangura er tidligere helseminister i Sierra Leone, og har jobbet med menneskerettigheter og rettsoppgjøret etter borgerkrigen i landet. Larsen gratulerte henne med den nye jobben og tilbød fortsatt sterk norsk støtte til henne og FNs arbeid på dette området. Bangura takket Norge for den sterke politiske og økonomiske støtten gjennom flere år til arbeidet mot seksualisert vold. En av de viktigste satsingene til den nye spesialrepresentanten er å engasjere regionale organisasjoner og politiske ledere i større grad.

– De politiske lederne har et moralsk ansvar og et ansvar for å yte sikkerhet til hele befolkningen, ellers vil ikke utvikling være mulig, mente hun. Seks av de åtte landene hun prioriterer er i Afrika. Hun pekte også på at hennes afrikanske bakgrunn gjorde det lettere for henne å gå inn i en dialog. Hun har allerede møtt alle de afrikanske ambassadørene i New York.

Larsen sa at Norge ønsker å bistå Bangura i dette viktige arbeidet, som hittil har vist seg å være utfordrende. Hun tok også opp spørsmålet om kritiske stemmer i FNs sikkerhetsråd, som mente at hennes forgjenger Margot Wallström strakk sitt mandat for langt når hun fremmet forebygging av seksualisert vold. En problematikk som også gjør seg gjeldene når barn i væpnet konflikt er tema i Rådet.  Larsens beskjed var klar: Strekk mandatet ditt langt!

Bangura viste til de aktuelle situasjonene i Mali og Syria, hvor seksualisert vold er utbredt. Det var vanskelig å få informasjon ut fra Syria, men systematisk bruk av voldtekt mot menn, kvinner og barn er dokumentert. Bangura vil også fortsette sine undersøkelser i Libya. Både Larsen og Bangura var enige om at det ikke var behov for flere resolusjoner nå, men at man heller måtte sørge for sterkere oppfølging av resolusjonene som allerede finnes.

Kilde: Utenriksdepartementet og FN-sambandet