75 måter FN utgjør en forskjell på: Reduserer fattigdom i landlige områder (10/75)

0
782

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) gir lån med lave renter og tilskudd til svært fattige landområder. Siden 1978 har IFAD investert mer enn 15 milliarder dollar og hjulpet mer enn 430 millioner kvinner og menn med å øke sin matproduksjon og fortjeneste, som igjen har gjort det mulig for dem å forsørge seg og sine familier. På nåværende tidspunkt støtter IFAD mer enn 240 programmer og prosjekter i 147 land verden over.

Siden 1990 har verdensandelen av mennesker i ekstrem fattigdom blitt mer enn halvert. Likevel er det fortsatt 736 millioner mennesker som lever under 18 kroner dagen (Verdensbanken, 2015). Ekstrem fattigdom er et fenomen mest vanlig i landlige distrikter, hvor folks levebrød og matsikkerhet avhenger av landbruket.

Fattige i landlige områder er ofte offer for en rekke overlappende mangler: liten utdannelse, liten tilgang til grunnleggende infrastruktur, samt få ressurser og/eller kunnskap om teknologi og handelsmarkeder som kan gi dem muligheten til å øke produktiviteten og fortjenesten. Ved bærekraftig vekst kan fattigdom og sult bli utryddet innen 2030. En forutsetning er en økonomisk vekst som inkluderer mange, og som består av et minimum av investeringer og politisk handling.

FAO hjelper land med å utvikle bevisbasert politikk, strategier og programmer med mål om å oppnå FNs bærekraftsmål én (utrydde fattigdom) og to (utrydde sult). Dette inkluderer promotering, omfattende strukturell endring og bedre tilgang til jord, ressurser og likestilling mellom kjønnene.

Les mer her: http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/rural-poverty-reduction/en/