Doha: mørke skygger over klimaforhandlingene

0
595
Doha

Doha

27. november 2012. Tusenvis av regjeringsrepresentanter, internasjonale organisasjoner og medlemmer av sivilsamfunnet er samlet i Qatars hovedstad Doha til FNs klimakonferanse.

Det ti dager lange møtet samler de 195 partene i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), traktaten som er en forløper til Koyoto-protokollen fra 1997.

En analyse offentliggjort av Verdensbanken siste uke vise  at verden stadig risikerer en temperaturstigning på  fire grader celsius innen slutningen av dette århundre.

I utslippsgapsrapporten til FNs miljøprograms (UNEP) advareres det om at kløften mellom det som er nødvendig for å redusere utslippene tilstrekkelig til at temperaturstigningen kommer under to grader celsius, og det landene hittil har lovet stadig blir videre i stedet for smalere.

I sine innledende bemerkninger til konferansen, understreket sjefen for UNFCCC, Christiana Figueres, at landene stadig kan snu disse tendensene hvis de velger å handle, idet de har tilgang på all nødvendig viten, teknologi og politiske muligheter.

”Ekspertanalyser sier konsekvent at vi har mulighet til å holde oss på sporet og at det å handle nå er mere sikkert og langt billigere enn å vente», sier hun. «De siste tre årene har politikk og handling i retning mot en fremtidig, bæredyktig, ren energi vokst hurtigere end noensinne. Men døren er i ferd med å lukkes, fordi tempoet og graden av handling simpelthen ikke er tilfredsstillende. Så Doha må levere sin del for en mere langsiktig løsning”.

Under en lignende samling i sørafrikanske Durban siste år ble 194 av UNFCCC-parterne enige om en pakkeløsning – kjent som Durban-plattformen – som innebærer lanseringen av en protokoll eller et juridisk dokument som gjelder alle medlemmer, enda en forpliktelsesperiode for Kyoto-protokollen og lanseringen av det grønne klimafondet, som ble opprettet for å hjelpe utviklingslandene med å beskytte seg mod klimaendringer og oppbygge en bæredyktig fremtid for dem selv.