«Min samiske arv er i alt jeg gjør»

Samenes nasjonaldag 6. februar er en kulturell markering for det samiske folket. På denne dagen i 1917 tok den første samiske kongressen sted i Trondheim.

Når vi ser tilbake på en komplisert historie med segregering og undertrykkelse av samene, er den samiske journalisten og reindriftssamen Elin Marakatt fortsatt håpefull for fremtiden til unge samer i dag, og legger til at utdanning er svært viktig.

«Ting blir bedre, synes jeg, men det går for sakte. Jeg fikk studere samisk på skolen, noe foreldrene mine ikke gjorde. I skolen skal alle barn lære om det samiske og om samisk kultur. Det er så mye uvitenhet om samer og det skaper fordommer», forklarer hun.

Sami-reindeer-herding
Samene har drevet tradisjonell reindrift siden 1600-tallet. Foto: Unsplash/Nikola Johnny Mirkovic

Samene er en gruppe urfolk som kommer fra regionen Sápmi, som strekker seg over de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Kolahalvøya i Russland. Samene er et av verdens urfolk. Deres minoritetsstatus betyr kort fortalt at de har spesielle rettigheter og at deres kultur, tradisjoner og språk er beskyttet av loven. Det er ni ulike samiske språk og noen av dem regnes som alvorlig truet.

Forsvare kulturen

Elin Marakatt bor i Lainiovuoma samelandsby, et samfunn der flertallet er samer. Om man beveger seg utenfor området sier Marakatt at folk generelt vet lite om samene og deres kultur.

«Du må alltid forklare og forsvare din kultur, språk og identitet mot flertallet. Å være samisk er en del av meg og jeg tenker ofte på mine forfedre som har kjempet hardt for sitt samiske språk, liv og identitet, som de har skapt. Det er derfor viktig for meg å forklare min bakgrunn og om samiske tradisjoner, sier Elin Marakatt.

Elin Marakatt har skrevet samiske barnebøker om samisk kultur og levesett, og filmen hennes Unborn Biru hadde i januar 2023 premiere på Sundance Film Festival i USA.

Sami-samiday-samiflag
Det samiske flagget er designet av Astrid Båhl. Den røde delen av sirkelen symboliserer solen, den blå delen symboliserer månen. Grønt symboliserer naturen, blått vann, rød ild og gul solen. Foto: Unsplash/Thom Reijnders

«I alt jeg gjør ønsker jeg å forvalte min samiske arv, både språket, kulturen og livsstilen. Jeg ønsker også at majoritetsbefolkningen og hele verden skal kunne ta del av det.»

For den nasjonale samiske dagen vil Elin Marakatt feire med middag og jojkkonsert i Karesuando.

«Denne dagen betyr mye, det er samenes egen dag som skal feires og som gjør at du føler er godt samhold med andre samer i alle land.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19