75 måter FN gjør en forskjell: Styrker folkeretten 14/75

0
696

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Over 560 multilaterale avtaler – om menneskerettigheter, terrorisme, transnasjonal kriminalitetflyktning, nedrustning, handel, havregulering og mye annet – har blitt fremforhandlet med hjelp fra FN. 

FN har bidratt til utviklingen av folkeretten som er helt sentral for å fremme internasjonal fred og sikkerhet, og økonomisk og sosial utvikling. Folkeretten er nedfelt i konvensjoner, traktater og sedvane. Mange av traktatene igangsatt av FN danner grunnlaget for loven som styrer internasjonale forhold. Arbeidet FN gjør på dette området får ikke alltid mye oppmerksomhet, men det påvirker livene til mennesker over hele verden hver dag.  

Les mer her: https: //www.un.org/en/sections/issues-depth/internationallaw-and-justice/index.html