Nødsappel fra UNRWA: behov for støtte til palestinske flyktninger

0
656

UNRWA har publisert en nødsappel om den stadig mer dramatiske situasjonen for sivile på Gaza-stripen. Palestinere, og spesielt palestinske flyktninger, lever under desperate forhold, og tilgang til arbeid, utdanning, elektrisitet og drivstoff er sterkt begrenset. En økende andel av befolkningen ser seg derfor nødt til å vende seg til UNRWA for hjelp.

For å gi den nødvendige støtten til palestinske flyktninger har UNRWA behov for nærmere 238 millioner dollar i nødhjelp. Av befolkningen på Gaza utgjør flyktninger omtrent 40%, og er den gruppen som opplever mest vanskeligheter under den pågående konflikten. Støtten skal kunne gi et sosialt sikkerhetsnett, garantere tilgangen til grunnleggende tjenester, og sette i verk forebyggende tiltak mot voldshandlinger.

Her kan du lese hele appellen fra UNRWA.

Klikk her for å lese ”Letters from Gaza” (på UNRWAs hjemmeside).