75 måter FN utgjør en forskjell på: Bevarer steder av spesiell verdi for menneskeheten (11/75)

0
638

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) har bistått 167 land med å bevare historiske monumenter, kultursteder og natursteder av spesiell verdi. Organisasjonen har lyktes i å forhandle frem konvensjoner med mål om å bevare kulturminner, kulturelt mangfold og steder av spesiell verdi for menneskeheten. Over tusen slike steder har blitt inkludert i UNESCOs verdensarvliste.

Kulturenes makt til å endre samfunn står klart i dagens globaliserte verden. Kultur arter seg på flere måter – fra høyt skattede monumenter og museer til tradisjonelle ritualer og moderne kunstformer – og de beriker våre liv på et utall av måter. Kulturarv er en kilde til identitet og fellesskapsfølelse for mange samfunn påvirket av raske sosiale, økonomiske og teknologiske endringer. Kreativitet bidrar til å bygge åpne, inkluderende og mangfoldige samfunn. Både kulturarv og kreativitet legger grunnlaget for levende, innovative og velstående kunnskapssamfunn.

UNESCO er høyt respektert verden over for sitt bevaringsarbeid, og organisasjonen utgjør en unik global plattform for internasjonalt samarbeid basert på menneskerettighetene. De internasjonale konvensjonene har som mål å beskytte og bevare unike kultur- og naturhistoriske steder verden over, og inkluderer alt fra oldtidsminner og spesielle natursteder under vann til museumssamlinger og immateriell kulturarv som sang og dans. Deres målsetting er også å promotere kreativitet, nyskaping og fremveksten av dynamiske kultursektorer.

Les mer om UNESCOs arbeid her: https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity