FNs sikkerhetsråd: Kvinner avgjørende for fred i postkonfliktsoner

0
638

Omfattende og varig fred er ikke mulig i postkonfliktområder med mindre kvinners sikkerhet og deltakelse er et hovedfokus for fredsbevarende styrker, fortalte seniortjenestemenn i FN til Sikkerhetsrådet i dag.

Kjønnsperspektivet må tas opp i konfliktmekling samt i distribusjon av fredsbevarere, og kvinner må delta for å fremme fred og sikkerhet, fortalte administrerende direktør Inés Alberdi i FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM) under møtet.

"Dette er spesielt viktig i konflikter der seksuell vold er brukt som en taktikk for krig", sa Julie Alberdi under Sikkerhetsrådets debatt om kvinner, fred og sikkerhet.

"Hvis misbruk av kvinners rettigheter er tolerert gjennom ”de facto impunity” for gjerningsmennene, mister tiltakene for å gjenopprette rettssikkerhet sin troverdighet, fortalte hun til panelets 15 medlemmer.

Alberdi slo fast at Sikkerhetsrådets resolusjon 1820 – som sier at voldtekt og andre former for seksuell vold kan innebære krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten – erkjenner betydningen av å ivareta kvinners sikkerhet for å sikre en varig fred i konfliktområder.

Hun advarte Rådet at dersom direkte tiltak ikke er tatt av nasjonale myndigheter for å hindre utbredt og systematisk målretting av kvinner, vil volden fortsette i postkonfliktområder.

"Vi vet at i noen sammenhenger øker overgrep mot kvinner etter en konflikt. Hvis landene og det internasjonale samfunnet ikke reagerer på vold mot kvinner, øker kostnadene for fredsbygging, "advarte Alberdi.

Resolusjon 1325, som ble vedtatt av Sikkerhetsrådet for åtte år siden, understreker betydningen av å gi kvinner lik og full deltakelse for fred og sikkerhet, og at man trenger å øke deres rolle i beslutningsprosesser.

Undergeneralsekretær for fredsbevarende operasjoner, Alain Le Roy, orienterte rådet om hans avdelings fremgangsmåter som blir foretatt for å innlemme kvinner og kjønnsperspektiv i arbeid for fred og sikkerhet.

"Det er ingen overdrivelse å si at vi har endret måten vi håndterer fredsbevarende operasjoner på i løpet av de siste åtte årene siden resolusjon 1325 ble vedtatt," sa Le Roy.

Han bemerket at resolusjonen hadde gjort det mulig for kvinner i land som er preget av postkonflikt å kreve større ansvarlighet fra fredsbevarende operasjoner når det gjelder kjønnsperspektiv, og ga eksempler som den demokratiske republikken Kongo (DRC), Elfenbenskysten og Kosovo.