75 måter FN utgjør en forskjell på: Bygger fred (17/75)

0
620

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FNs fredskommisjon støtter fredsbyggende tiltak i land som må gjenoppbygges etter en konflikt. Kommisjonen samler internasjonale donorer, internasjonale finansinstitusjoner, nasjonale myndigheter og bidragsland til FNs fredsbevarende styrker, og hjelper til med råd og ressurser til fredsbygging og gjenoppbygging.

FNs fredskommisjon sitt fond støtter 222 prosjekter i 22 ulike land ved å tilby rask og fleksibel finansiell støtte til land som Liberia, Colombia, Mali og Somalia.

Les mer om deres arbeid her: https://www.un.org/peacebuilding/

un 75 fredskommisjon